Cơ sở công nghệ chế tạo máy - Phần 3

Công nghệ gia công chi tiết điển hình Trong chế tạo máy có nhiều các loại chi tiết gi công có thể tập hợp thành một số lớn các chi tiết và nhòm máy thành một số loại có hạn, có khả năng chuyển từ quá trình công nghệ đơn chiếc thành quá trình công nghệ điển hình có dấu hiệu đặc trưng cho từng loạicó dấu hiệu đặc trưng cho từng loại - Những chi tiết cùng loại, cùng nhóm có chức năng và quy trình công nghệ tương tự nhau

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
75    20    1    05-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.