Đề tài: HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN. khái niệm. Kiểm toán là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến về những thực trạng hoạt động cần đợc kiểm toán bằng phơng pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và kiểm toán ngoài chứng từ do các kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ tơng xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực. | B. HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỀM TOÁN VIỆT NAM. I. SỰ CẦN THIẾT CỦA CHUẨN Mực KIỂM TOÁN. khái niệm. Kiểm toán là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến về những thực trạng hoạt động cần đợc kiểm toán bằng phơng pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và kiểm toán ngoài chứng từ do các kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ tơng xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực. Kiểm toán cũng đợc xem nh một nghề cùng với các nghề khác mà trong tất cả mọi ngành ngề đều tồn tại các quy tắc chuẩn mực nhằm điều tiết hành vi của các thành viên trong nghề theo một hớng nhất định bảo đảm uy tín nghề nghiệp nói chung và để kiểm soát chất lợng công việc của các thành viên nói riêng. Chuẩn mực kiểm toán là những quy phạm pháp lý là thớc đo chung về chất lợng công việc kiểm toán và dùng để điều tiết những hành vi của kiểm toán viên và các bên hữu quan theo hớng đạo và mục tiêu xác định. Chúng là đờng lối chung để giúp các kiểm toán viên hoàn thành trách nhiệm nghề nghiệp của họ trong cuộc kiểm toán các báo cáo tài chính đã qua. Chúng bao gồm việc suy xét về các đức tính nghề nghiệp nh tính độc lập và năng lực các quy định của quá trình báo cáo và bằng chứng. Do quan hệ giữa chủ thể với khách thể kiểm toán và đối tợng cụ thể của kiểm toán khác nhau nên chuẩn mực cụ thể để đIều chỉnh các quan hệ đó cũng khác nhau chẳng hạn chuẩn mực cụ thể dùng để đIều tiết các chủ thể kiểm toán khác nhau nh kiểm toán Nhà nớc kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ. Cũng từ đó chuẩn mực kiểm toán có thể đợc biểu hiện bởi các hình thức khác nhau song có thể quy về hai hình thức cơ bản đó là luật kiểm toán và hệ thống chuẩn mực kiểm toán cụ thể. Nh vậy hình thức pháp lý cao nhất của chuẩn mực kiểm toán là luật kiểm toán ban hành bởi cơ quan lập pháp Quốc hội sau đó là các văn bản pháp quy dới luật do cơ quan của Nhà nớc ban hành. Với các chuẩn mực loại này tính pháp lý của quy định đạt mức cao và có ý nghĩa đIều tiết các hành vi của nhiều phía có liên quan. Vì vậy hình thức này bao hàm những quy định

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
59    10    1    02-07-2022
73    20    1    02-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.