BÀI TẬP HOÁ HỌC ĐỊNH LƯỢNG.

Hoá học là bộ môn khoa học quan trọng trong nhà trờng phổ thông. Môn hoá học cung cấp cho học sinh một hệ thống kiến thức phổ thông, cơ bản và thiết thực đầu tiên về hoá học, giáo viên bộ môn hoá học cần hình thành ở các em mộtkỹ năng cơ bản, phổ thông và thói quen học tập và làm việc khoa học làm nền tảng cho việc giáo dục xã hội chủ nghĩa, phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động | BÀI TẬP HOÁ HỌC ĐỊNH LƯỢNG. PHẦN I MỞ ĐẦU Hoá học là bộ môn khoa học quan trọng trong nhà trờng phổ thông. Môn hoá học cung cấp cho học sinh một hệ thống kiến thức phổ thông cơ bản và thiết thực đầu tiên về hoá học giáo viên bộ môn hoá học cần hình thành ở các em mộtkỹ năng cơ bản phổ thông và thói quen học tập và làm việc khoa học làm nền tảng cho việc giáo dục xã hội chủ nghĩa phát triển năng lực nhận thức năng lực hành động. Có những phẩm chất thiết nh cẩn thận kiên trì trung thực tỉ mỉ chính xác yêu chân lí khoa học có ý thức trách nhiệm với bản thân gia đình xã hội có thể hoà hợp với môi trờng thiên nhiên chu ẩn bị cho học sinh lên và đi vào cuộc sống lao động. Bài hoá học là một trong những phơng tiện cơ bản nhất để dạy học sinh tập vận dụng kiến thức vào cuộc sống sản xuất và nghiên cứu khoa học. Hiện nay việc giải bài tập nói chung bài tập vô cơ định lợng nói riêng đối với học sinh còn gặp nhiều khó khăn một số học sinh chỉ biết làm bài tập một cách máy móc không hiểu bản chất hoá học của bài tập. Chính vì lý do trên ttôi chon đề tài Phân loại và giải bài tập định lợng hoá học vô cơ ở trờng THCS góp phần nhỏ vào khắc phục tình trạng trên của học sinh. PHẦN II NỘI DUNG . I. TỔNG QUAN VỀ BÀI TẬP HOÁ HỌC ĐỊNH LỢNG. Bài tập hoá học định lợng là một trong những cách hình thành kiến thức kyc năng mới cho học sinh. Phơng pháp luyện tập thông qua sử dụng bài tập là một trong phơng pháp quan trọng để nâng cao chất lợng dạy học môn. - Với học sinh hoạt động giải bài tập là một hoạt động tích cực có những tác dụng sau Rèn khả năng vận dụng kiến thức đã học kiến thức tiếp thu đợc qua bài giảng thành kiến thức của mình kiến thức đợc nhớ lâu khi đợc vận dụng thờng xuyên. Đào sâu mở rộng kiến thức đã học một cách sinh động phong phú hấp dẫn. - Là phơng tiện để ôn tập củng cố hệ thống hoá kiến thức một cách tốt nhất. - Rèn kỹ năng hoá học cho học sinh viết và cân bằng phản ứng tính toán theo CTHH và phơng trình hoá học. - Phát triển năng lực nhận thức rèn trí thông minh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
153    40    3    26-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.