BÀI TẬP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT TRONG MÔN HÓA Ở TRƯỜNG THCS

I. Lí do chọn đề tài : · Lứa tuổi học sinh ở trường Trung học cơ sở có nhiều ý tưởng , thích tìm tịi nghin cứu cc mơn khoa học tự nhin trong đó có môn Hóa học . | BÀỊ TẬP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT Trong môn hóa ở TRƯỜNG THCS I. Lí do chọn đề tài Lứa tuổi học sinh ở trường Trung học cơ sở có nhiều ý tưởng thích tìm tịi nghin cứu cc mơn khoa học tự nhin trong đó có môn Hóa học . Trước đây điều kiện hóa chất dụng cụ cịn thiếu thốn chng ta - những người giảng dạy môn hóa học - chưa phát huy được hết vai trị của dạng bi tập định tính NHẬN BIẾT CC CHẤT trong môn Hóa của trường Trung học cơ sở vào việc ôn tập hệ thống hóa những kiến thức cơ bản của nội dung chương trình đồng thời chưa phát huy tính sáng tạo bồi dưỡng năng lực tư duy của học sinh. Bài tập định tính NHẬN BIẾT CC CHẤT trong môn hóa của trường Trung học cơ sở trong các đề kiểm tra chỉ ở dạng đơn giản vì thời gian của tiết kiểm tra cĩ giới hạn . Do đó chưa tìm tịi pht huy hết những năng lực đặc biệt của học sinh mà có kế hoạch bồi dưỡng nhằm phát triển những học sinh có năng khiếu hóa học sau này . Xuất phát từ thực tế đó tôi mạnh dạn đưa ra đề tài BÀI TẬP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT Trong môn hóa ở trường THCS để cùng trao đoi bàn bạc cùng các đồng nghiệp về vai trị yu cầu hình thức v cc dạng bi tập về nhận biết cc chất nhằm gĩp một phần nhỏ vo việc giảng dạy bi tập ny được tốt hơn II. Vai trị của dạng bi tâp định tính NHẬN BIẾT CC CHẤT trong môn hóa của trường THCS Ơn tập những kiến thức đ học . Rèn luyện tư duy tính nhạy bén và khả năng nắm vững kiến thức của học sinh . Gip học sinh vận dụng những kiến thức của mình về tính chất vật lí cũng như về tính chất hóa học của các chất để nhận biết . Gắn kết giữa lí thuyết và thực hành giáp cho học sinh khỏi lúng túng khi giải quyết vấn đề nào đó trong cuộc sống liên quan đến việc nhận biết các chất. III. Yêu cầu của dạng bài tâp định tính NHẬN BIẾT CC CHẤT trong môn hóa của trường THCS Để đánh giá đúng kết quả học tập về lí thuyết cũng như rèn luyện kĩ năng thực hành cho học sinh các dạng bài tập định tính NHẬN BIÊT CC CHÂT trong môn hóa của trường THCS cần phải đạt được những yêu cầu sau Đáp ứng yêu cầu đổi mới trong phương pháp dạy và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
279    110    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.