Bàn về hệ thống nguyên tắc và phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp

PHẦN I : CÁC NGUYÊN TẮC VÀ PHƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM ỉ Khái quát về hàng tồn kho 1. Khái niệm hàng tồn kho Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 Hàng tồn kho: Là những tài sản: (1) Đợc giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thờng | Bàn về hệ thống nguyên tắc và phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp PHẦN I CÁC NGUYÊN TẮC VÀ PHƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM ỉ Khái quát về hàng tồn kho 1. Khái niệm hàng tồn kho Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 Hàng tồn kho Là những tài sản 1 Đợc giữ để bán trong kỳ sản xuất kinh doanh bình thờng Đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dang Nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ Thành phần của hàng tồn kho. Hàng tồn kho bao gồm Hàng hoá mua về để bán Hàng hoá tồn kho hàng mua đang đi trên đờng hàng gửi đi bán hàng hoá gửi đi gia công chế biến Thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán Sản phẩm dở dang Sản phẩm cha hoàn thành và sản phẩm hoàn thành cha làm thủ tục nhập kho thành phẩm Nguên liệu vật liệu công cụ dụng cụ tồn kho gửi đi gia công chế biến và đã mua đang đi trên đờng Chi phí dịch vụ dở dang. Ngoài ra chúng ta cũng cần hiểu thêm về một số khái niệm liên quan Giá trị thuần có thể thực hiện đợc Là giá bán ớc tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất kinh doanh bình thờng trừ - chi phí ớc tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ớc tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. Giá hiện hành Là khoản tiền phải trả để mua một loại hàng tồn kho tơng tự tại ngày lập bảng cân đối kế toán. Đặc điểm của hàng tồn kho Từ khái niệm Hàng tồn kho đã đợc đa ra ở trên ta có thể thấy đặc điểm của Hàng tồn kho chính là những đặc điểm riêng của nguyên vật liệu công cụ dụng cụ thành phẩm sản phẩm dở dang hàng hóa. Với mỗi loại chúng có những đặc điểm riêng sau Thứ nhất Nguyên vật liệu NVL là những đối tợng lao động đã đợc thể hiện đới dạng vật hóa nh Sợi trong doanh nghiệ dệt da trong doanh nghiệp đóng giày vải trong doanh nghiệp may mặc. Khác với t liệu lao động NVL chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất định và khi tham gia vào quá trình sản xuất dới tác động của lao động chúng bị tiêu hao toàn bộ hoặc thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo ra hình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
131    49    4    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.