BẢNG THUYẾT MINH ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM

I. XUẤT PHÁT ĐIỂM 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN Thiết bị dạy học là một trong những điều kiện vật chất của nhà trường, có ý nghĩa to lớn trong việc thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục của Đảng và nhà nước: “Hoạt động giáo dục phải thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội” (Trích điều 3 của luật giáo dục năm 2005). | BẢNG THUYẾT MINH ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Tự laM I. XUẤT PHÁT ĐIỂM 1. CƠ SỞLÝLUẬN Thiết bị dạy học là một trong những điều kiện vật chất của nhà trường có ý nghĩa to lớn trong việc thực hiện mục tiêu nguyên lý giáo dục của Đảng và nhà nước Hoạt động giáo dục phải thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành giáo dục kết hợp với lao động sản xuất lý luận gắn liền với thực tiễn giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội Trích điều 3 của luật giáo dục năm 2005 Sử dụng thiết bị trong dạy học cũng đã được nêu trong Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần 2 - khoá III .Tất cả các nhà truờngphổ thông đều có các trang thiết bị tối thiểu để thực hiện các thí nghiệm trong chương trình sớm chấm dứt tình trạng dạy chav Chính vì vậy việc sử dụng bảo quản và bổ sung các thiết bị dạy học trong nhà trường phải được ban Giám Hiệu giáo viên bộ môn hết sức chú trọng đặc biệt đối với giáo viên chuyên trách thiết bị phải luôn tìm phương pháp hoạt động nhằm phát huy hiệu quả thiết bị dạy học trong nhà trường là một nhiệm vụ quan trọng và đầy ý nghĩa. Bất kỳ một phương tiện trực quan nào cũng chỉ mang nguồn thông tin khoa học nhất định và có chức năng sư phạm riêng biệt. Chúng cần được bổ sung lẫn nhau để góp phần xây dựng một cách hoàn chỉnh những biểu tượng hình ảnh khái niệm quy luật thích hợp của đối tượng nghiên cứu. Lời nói của giáo viên câu định nghĩa trong sách giáo khoa có thể cung cấp một loại thông tin hoàn chỉnh có hệ thống các vật thực các đối tượng tự nhiên cho biết hình dáng thực kích thước màu sắc bề ngoài của chúng làm cho học sinh hiểu đuợc những tính chất vật lý của đối tượng nghiên cứu thí nghiệm cho học sinh hiểu được bản chất của các hiện tượng và các quá trình xảy ra trong tự nhiên trong phòng thí nghiệm trong sản xuất nhưng bảng vẽ tranh sơ đồ hình vẽ có tác dụng định hướng để nhấn mạnh những vấn đề những điểm chủ yếu cần chú ý trong quá trình tiếp thu kiến thức Trong việc dạy học dù là phương pháp truyền thống cải cách hay đổi mới thì .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
195    46    3    05-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.