Tiểu luận: Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá ở công ty DONIMEX

PHẦN I LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRỜNG QUAN TRỌNG CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRỜNG. 1. Khái niệm của thơng mại Quốc tế: Ngày nay khi quá trình phân công lao động Quốc tế đang diễn ra hết sức sâu sắc thì thơng mại Quốc tế trở thành một qui luật tất yếu khác quan và đợc xem nh là một điều kiện Tiền đề cho sự phát triển kinh tế của mọi quốc gia | Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá ở công ty DONIMEX PHẦN I LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HẨNG HOÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRỜNG QUAN TRỌNG CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HẨNG HOÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ tRờNG. 1. Khái niệm của thơng mại Quốc tế Ngày nay khi quá trình phân công lao động Quốc tế đang diễn ra hết sức sâu sắc thì thơng mại Quốc tế trở thành một qui luật tất yếu khác quan và đợc xem nh là một điều kiện Tiền đề cho sự phát triển kinh tế của mọi quốc gia. Thực tế cho thấy không một quốc gia nào có thể tồn tại chứ cha nói gì đến phát triển nếu tự cô lập mình không quan hệ với kinh tế thế giới. Thơng mại quốc tế trở thành vấn đề sống còn vì nó cho phép thay đổi cơ cấu sản xuất và nâng cao khả năng tiêu dùng của dân c một quốc gia. Thơng mại quốc tế là hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia với nhau. Hoạt động đó là hình thức của mối quan hệ xã hội và phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa những ngời sản xuất hàng hóa riêng biệt giữa các quốc gia. 2. Vai trò của kinh doanh xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dân. Xuất khẩu tạo nguồn vốn cho nhập khẩu phục vụ công nghiệp hóa đất nớc. Để thực hiện đờng lối công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nớc trớc mắt chúng ta cần phải nhập khẩu một số lợng lớn máy móc trang thiết bị hiện đại từ bên ngoài nhằm trang bị cho nền sản xuất. Nguồn vốn để nhập khẩu thờng dựa vào các nguồn chủ yếu là vay viện trợ đầu t nớc ngoài và xuất khẩu. Nguồn vốn vay rồi cũng phải trả còn viện trợ và đầu t nớc ngoài thì có hạn hơn nữa các nguồn này thờng bị phụ thuộc vào nớc ngoài vì vậy nguồn vốn quan trọng nhất để nhập khẩu chính là xuất khẩu. Thực tế là nớc nào gia tăng đợc xuất khẩu thì nhập khẩu theo đó cũng tăng theo. Ngợc lại nếu nhập nhiều hơn xuất làm cho thâm hụt cán cân thơng mại quá lớn sẽ có thể ảnh hởng xấu đến nền kinh tế quốc dân. . Xuất khẩu đóng góp vào việc chuển dịch cơ cấu kinh tế thúc đẩy sản xuất phát triển. Cơ cấu sản xuất và tiêu dùng trên thế

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    451    2    13-07-2024
18    106    1    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.