Các nguồn vốn và khả năng khai thác các nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt Nam

. Khái niệm và đặc trng của đầu t . Khái niệm đầu t Đầu t là quá trình huy động và sử dụng mọi nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm sản xuất sản phẩm hay cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cá nhân hay xã với doanh nghiệp, đầu tư là hoạt động là công việc khởi đầu quan trọng nhất và khó khăn nhất của quá trình sản xuất kinh doanh | Các nguồn vôn và khả năng khai thác các nguồn vôn cho đầu tphát triển ở Việt Nam I. KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU T VÀ NGUỒN VỐN . Khái niệm và đặc trng của đầu t . Khái niệm đầu t Đầu t là quá trình huy động và sử dụng mọi nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm sản xuất sản phẩm hay cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cá nhân hay xã hội. Đối với một doanh nghiệp hoạt động đầu t là công việc khởi đầu quan trọng nhất và cũng là khó khăn nhất của quá trình sản xuất kinh doanh. Những quyết định của ngày hôm nay về lĩnh vực quy mô hình thức thời hạn đầu t sẽ chi phối quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp trong tơng lai. Do đó chất lợng của các quyết định đầu t sẽ quyết định sự thịnh vợng hay đi xuống của doanh nghiệp. Đối với nền kinh tế nói chung toàn bộ việc đầu t đợc tiến hành ở một thời kỳ nhất định là nhân tố cơ bản duy trì và phát triển cơ sở vật kỹ thuật của nền kinh tế tạo ra sản phẩm dịch vụ giải quyết công ăn việc làm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thời kỳ tiếp theo. Xét lâu dài khối lợng đầu t của ngày hôm nay sẽ quyết định dung lợng sản xuất tốc độ tăng trởng kinh tế mức độ cải tiến đời sống trong tơng lai. . Đặc trng cơ bản của đầu t Đầu t có 2 đặc trng cơ bản - Tính sinh lời Là đặc trng hàng đầu của đầu t nếu việc sử dụng nguồn vốn không nhằm mục đích thu lại một khoản tiền có giá trị lớn hơn khoản tiền đã bỏ ra ban đầu thì không thể coi là đầu t. Nh vậy đầu t khác với Việc mua sắm cất trữ để dành Việc mua sắm nhằm mục đích tiêu dùng vì trong việc này tiền của không sinh lời. Việc chi tiêu vì lý do nhân đạo tình cảm. - Tính kéo dài Thời gian của đầu t thờng là 2 năm đến 70 năm. Đặc trng này cho phép phân biệt hoạt động đầu t và hoạt động kinh doanh. Kinh doanh thờng đợc coi là một giai đoạn của đầu t. Nh vậy đầu t và kinh doanh thống nhất ở tính sinh lời nhng khác nhau ở thời gian thực hiện. . Khái niệm và vai trò của vốn . Khái niệm về vốn và nguồn vón Vốn là một khối lợng tiền tệ nào đó đợc đa vào lu thông với mục .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
129    19    1    26-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.