LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.

I/ Ngân hàng thơng mại. 1/ Khái niệm Ngân hàng thơng mại. Ngân hàng Thơng mại (NHTM) là tổ chức tài chính trung gian có vị trí quan trọng nhất trong nền kinh tế, nó là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng. | CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TÍN DUNG NGÂN HÀNG. I Ngân hàng thơng mại. 1 Khái niệm Ngân hàng thơng mại. Ngân hàng Thơng mại NHTM là tổ chức tài chính trung gian có vị trí quan trọng nhất trong nền kinh tế nó là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ -tín dụng. Theo pháp lệnh ngân hàng ngày 23-5-1990 của Hội đồng Nhà nớc xác định Ngân hàng thơng mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thờng xuyên là nhận tiền gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phơng tiện thanh toán . Nh vậy NHTM làm nhiệm vụ trung gian tài chính đi vay để cho vay qua đó thu lời từ chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi nó thực sự là một loại hình doanh nghiệp dịch vụ tài chính mặc dù giữa NHTM và các tổ chức tài chính trung gian khác rất khó phân biệt sự khác nhau nhng ngời ta vẫn phải tách NHTM ra thành một nhóm riêng vì những lý do rất đặc biệt của nó nh tổng tài sản có của NHTM luôn là khối lợng lớn nhất trong toàn bộ hệ thống Ngân hàng hơn nữa khối lợng séc hay tài khoản gửi không kì hạn mà nó có thể tạo ra cũng là bộ phận quan trọng trong tổng cung tiền tệ M1 của cả nền kinh tế. Cho thấy NHTM có vị trí rất quan trọng trong hệ thống ngân hàng cũng nh trong nền kinh tế quốc dân. 2 Các nghiệp vụ của NHTM. Các NHTM có 3 loại nghi ệp vụ chính đó là nghiệp vụ nợ huy động tạo nguồn vốn nghiệp vụ có sử dụng vốn và nghiệp vụ trung gian thanh toán hộ khách hàng . Nghiệp vụ nợ. Đây là nghiệp vụ huy động tạo nguồn vốn dùng cho các hoạt động của ngân hàng bao gồm các nguồn vốn sau . Nguồn vốn tự có coi nh tự có và vốn dự trữ. -Vốn điều lệ Đây là số vốn ban đầu đợc hình thành khi NHTM đợc thành lập nó có thể do Nhà nớc cấp đối với NHTM quốc doanh có thể là vốn đóng góp của các cổ đông đối với NHTM cổ phần có thể là vốn góp của các bên liên doanh đối với NHTM liên doanh hoặc vốn do t nhân bỏ ra của NHTM t nhân. Mức vốn điều lệ là bao nhiêu tuỳ theo quy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.