MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Sản xuất và tái sản xuất quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Và bất cứ nền sản xuất xã hội nào cũng đều phải giải quyết 3 vấn đề lớn : Một là, cân nhắc tính toán và quyết định cần phải sản xuất những sản phẩm gì ? dịch vụ gì ? với số lợng bao nhiêu ? Hai là, sản xuất bằng phơng pháp nào Ba là, những sản phẩm đợc sản xuất ra đợc phân phối bằng cách nào? phân phối cho ai?. | CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG CỤ CỦA TTTC Sản xuất và tái sản xuất quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Và bất cứ nền sản xuất xã hội nào cũng đều phải giải quyết 3 vấn đề lớn Một là cân nhắc tính toán và quyết định cần phải sản xuất những sản phẩm gì dịch vụ gì với số lợng bao nhiêu Hai là sản xuất bằng phơng pháp nào Ba là những sản phẩm đợc sản xuất ra đợc phân phối bằng cách nào phân phối cho ai Khả năng sản xuất không phải là vô hạn nhng luôn bị khai thác và sử dụng một cách rất lãng phí. Sản xuất những thứ cần thiết tiết kiệm tăng cờng kinh tế tới mức tối đa là nhiệm vụ chủ yếu của mọi nền sản xuất xã hội. Muốn giải quyết đợc 3 vấn đề cơ bản trong nền kinh tế không phải là vấn đề đơn giản tuy khó hoàn thành hết trọn vẹn nhng cần phải làm. Thời nay phát triển kinh tế thị trờng cững để thực hiện mục tiêu đó. Phần nào phát triển và hoàn thiện TTTC mà đặc biệt phát triển hoàn thiện công cụ TTTC giúp cho TTTC hoạt động có hiệu quả hơn và do đó hiệu quả sản xuất trong nền kinh tế đợc nâng cao. TTTC đợc hình thành cùng với các công cụ của nó là tất yếu. Ở đó khi mà nền kinh tế có những cá nhân tổ chức thừa vốn họ không có khả năng làm vốn sinh lời. Trong khi có những cá nhân tổ chức khác có khả năng làm vốn sinh lời nhng lại thiếu vốn. Xuất hiện nhu cầu luân chuyển vốn trực tiếp từ ngời có vốn đó sang ngời cần vốn. Và chỉ có TTTC mới đảm nhận đợc vai trò đó một cách tốt nhất bằng cách bán ra thị trờng những công cụ tài chính và ngời cần vốn mua vào công cụ đó giúp vốn đợc luân chuyển. Dựa vào kỳ hạn của các công cụ mà xem xét công cụ TTTC ở 2 khía cạnh công cụ thị trờng vốn và công cụ thị trờng tiền tệ. I. CÔNG CỤ THỊ TRỜNG TIỀN TỆ Thị trờng tiền tệ là một bộ ph của TTTC ở đây diễn ra việc mua bán trao đổi các công cụ nợ ngắn hạn. 1. Tín phiếu kho bạc Nhà nớc Là công cụ vay nợ ngắn hạn của chính phủ nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách tạm thời. Tín phiếu Kho bạc Nhà nớc có những đặc điểm sau - Là công cụ vay nợ ngắn hạn có tính lỏng cao nhất tính lỏng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
49    33    1    07-07-2022
28    2    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.