TIỂU LUẬN: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM

1. Chất lợng thực phẩm . Thực phẩm Thực phẩm là sản phẩm phổ biến nhất liên quan đến hoạt động sống của con ngời. Hỗu hết các đồ ăn, thức uống mà con ngời sử dụng đều có thể gọi là thực phẩm tuy nhiên những đồ ăn, đò uống đó đợc sử dụng cho mục đích chữa bệnh thì không đợc gọi là thực phẩm. | CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG THƯCPHẨM 1. Chất lợng thực phẩm . Thực phẩm Thực phẩm là sản phẩm phổ biến nhất liên quan đến hoạt động sống của con ngời. Hỗu hết các đồ ăn thức uống mà con ngời sử dụng đều có thể gọi là thực phẩm tuy nhiên những đồ ăn đò uống đó đợc sử dụng cho mục đích chữa bệnh thì không đợc gọi là thực phẩm. Vởy Thực phẩm là sản phẩm rắn hoặc lỏng dùng để ăn uống với mục đích dinh dỡng và thị hiếu ngoài những sản phẩm mang mục đích chữa bệnh. Thực phẩm đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của con ngời. Ngày nay thực phẩm không chỉ đóng vai trò cung cấp chất dinh dỡng cho cơ thể con ngời mà nó còn đáp ứng các nhu cầu về thởng thức và giảI trí của con ngời. . Chất lợng thực phẩm Chất lợng là một thuộc tính cơ bản của sản phẩm đó là sự tổng hợp về kinh tế- kỹ thuật-xã hội. Chất lợng đợc tạo nên từ nhứng yếu tố có liên quan đến quá trình sống của sản phẩm. Nó đợc tạo thnàh ngay từ khâu thiết kế xây dựng phơng án đến sản xuất. Quá trình sản xuất là khâu quan trọng nhất tạo nên chất lợng và sau đó là trong quá trình lu thông phân phối và sử dụng khi sử dụng chất lợng sản phẩm đợc đánh giá đầy đủ nhất và cũng là khâu quan trọng nhất trong quá trình sống của sản phẩm. Nh vậy không có nghĩa là chất lợng chỉ là giá trị của sản phẩm. Thực tế cho thấy giá trị sử dụng càng cao thì sản phẩm đó càng có chất lợng tuy nhiên đôI khi những thuộc tính bên trong sản phẩm thay đổi nhng giá trị sử dụng vẫn không đổi mặc dù chất lợng sản phẩm đã thay đổi. Vởy ta có thể định nghĩa Chất lợng sản phẩm là tập hợp các thuộc tính của sản phẩm nhằm thoả mãn tốt nhất nhu cầu của ngời sử dụng trong những đIũu kiện kinh tế khoa học kỹ thuật xã hội nhất định. Từ đó ta có thể đa ra định nghĩa Chất lợng thực phẩm là tập hợp các thuộc tính của thực phẩm nhằm thoả mãn tốt nhất nhu cầu của ngời sử dụng. Chất lợng cơ bản của thực phẩm là đa đén cho ngời sử dụng các chất dinh dỡng và năng lợng cần thiết cho các quá trinh sống. Để tạo ra một sản phẩm thì trớc hết .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.