Handling Machining Assembly Organisation Pneumatics Electronics Mechanics Sensorics phần 10

Nếu nó là cần thiết để tiếp cận một số lượng lớn các vị trí, điều này tự nhiên đòi hỏi trục định vị tự do lập trình. Kích thước và vị trí của khu vực làm việc được điều chỉnh bởi kích thước của các thành phần chuyển động được lựa chọn. Nguyên tắc này có thể được sử dụng cho cả hai cấu hình thẳng đứng (bức tường gantries) và cấu hình ngang (cross-trượt đơn vị). Sự lựa chọn của tuyến tính. | 93 Testing Testing and sorting station 1 Vertical lifting unit 2 Clevis foot mounting 3 Rotary unit 4 Workpiece 5 oonveyor belt 6 Spindle lifting unit 7 Magazine rod 8 Workpiece stack with tested good workpieces 9 Level sensor 10 Lifting arm 11 CCD camera with image processing software 12 Parallel jaw gripper 13 Outward transfer of defective workpieces Flat workpieces such as food trays need to be subjected to a visual inspection after deep-drawing or screen printing to allow defective workpieces to be identified and removed. In the station shown above this is carried out using a CCD camera. Defective workpieces are allowed to pass the camera and are eliminated downstream. Tested good workpieces are stacked in a magazine. The setdown height in the stack magazine is kept constant. This is controlled by an optical diffuse sensor. The workpieces are light in weight allowing the use of grippers with a large cantilever extension. Suitable components Guided drive DFM. Semi-rotary drive DSR. Pneumatic single pilot valve. Parallel gripper HGP. Positioning axis Single-axis positioning controller EPS. Proximity switch SM. Diffuse sensor SOEG. Mounting accessories Fittings 108 99 Examples of pneumatic applications 94 Transferring Transfer device with stroke doubler 1 Guide roller 2 Connecting bridge 3 Destination machine 4 Lifting turning slide 5 Clamp piece to secure plain or toothed belt 6 Pneumatic cylinder 7 Traction medium toothed belt plain belt cable M Machine It is frequently necessary in production processes to transfer products from point A to point B often covering large distances. There are many ways of solving this problem. The example shows how a transfer distance can be covered by doubling the stroke of a pneumatic cylinder. The secret lies in an inversion of the principle of the loose roller. The piston travel stroke 2 is used to derive the workpiece travel stroke 1 . The transmission belt which runs over rollers and is secured at each end provides a .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.