330th Aircraft Sustainment Wing Aerospace Industry Committee (AIC) Meeting phần 2

Ngày FY 07 năm tài chính 07 năm tài chính 08 Chuyển một phần Sustainm ent năm tài chính 08 Năm tài chính 10 năm tài chính 10 năm tài chính 10-11 năm tài chính 14/10 Nhân dân . Sứ mệnh Luôn luôn, C-130 sáng kiến cải thiện máy bay sẵn có TNMCM 18 A / C Tiếp tục cải thiện hệ thống kết cấu Phát triển Turboprop trường Độ bền Cải thiện nạc | Transitioning Programs 330th Aircraft Sustainment Wing Program Transitioning From Date AC-130U ASC - 356th AESG FY 07 C-5 AMP ASC - 716th AESG FY 07 CV-22 Flight Manual JPO NavAir FY 08 Global Hawk ASC - 303rd AESG Partial Sustainment Transition FY 08 C-130 AMP ASC - 866th AESG FY 10 C-130J ASC - 866th AESG FY 10 C-17 ASC - 516th AESG FY 10-11 JSTARS ESC - 751st ELSG FY 10-14 People Always 12 330 ASW Summary J3000 Aircraft J27 MDSs J 65 Countries J10 MAJCOMs J yr budget J Acquisition J O M 330th Aircraft Sustainment Wing J FMS J5 Groups J11 Squadrons J1553 people People Always Agenda 330th Aircraft Sustainment Wing 330 ASW Mission Briefing Aircraft Availability High Velocity Maintenance People Always .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
119    356    1    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.