CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ RA ĐỜI CỦA BẢO HIỂM

. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ RA ĐỜI CỦA BẢO HIỂM: Hình thức sơ khai nhất của bảo hiểm đó là hình thức dự trữ để đề phòng những rủi ro bất trắc có thể xảy ra. Sau này con ngời nhận thấy dự trữ có tổ chức hoặc dự trữ theo nhóm có hiệu quả hơn dự trữ cá nhân. | CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG . QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ RA ĐỜI CỦA BẢO HIỂM Hình thức sơ khai nhất của bảo hiểm đó là hình thức dự trữ để đề phòng những rủi ro bất trắc có thể xảy ra. Sau này con ngời nhận thấy dự trữ có tổ chức hoặc dự trữ theo nhóm có hiệu quả hơn dự trữ cá nhân. Vào những năm TCN ở Ai Cập những ngời thợ đẽo đá đã biết thiết lập quỹ để giúp đỡ nạn nhân của các vụ tai nạn. Khi thơng nghiệp phát triển các thơng gia thay vì tự tích cóp ngời ta có thể vay tiền để đủ tiền cho một chuyến hàng. Vay cũng là một hình thức tự bảo hiểm khi họ cần những khoản chi tiêu đột suất. Ở Babylon năm 1700 năm TCN và ở Athen năm 500 TCN đã xuất hiện hệ thống vay mợn lãi suất cao. Tuy nhiên hình thức này có thể dẫn tới những khoản nợ chồng chất do lãi suất cao. Vì vậy sau này đã xuất hiện hình thức góp cổ phần. Hình thức này giảm đợc gánh nặng tổn thất cho một ngời vì nó đợc chia cho nhiều ngời cùng gánh chịu. Tuy nhiên những ngời tham gia góp cổ phần sẽ mất nhiều thời gian để tìm đối tác phải dàn xếp thoả thuận chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi. Những hạn chế của các biện pháp tự bảo hiểm đã tạo điều kiện cho hình thức bảo hiểm ra đời. Những thoả thuận bảo hiểm đầu tiên xuất hiện gắn liền với hoạt động giao lu buôn bán bằng đờng biển. Bản hợp đồng bảo hiểm cổ nhất còn lu lại đợc phát hành tại Genoa- Italia vào năm 1347. Nh vậy bảo hiểm hàng hải là loại bảo hiểm đầu tiên đánh dấu sự ra đời của bảo hiểm. Khi xã hội phát triển các hình thức cổ truyền không còn đảm bảo an toàn cho cuộc sống cá nhân và cộng đồng nữa do vậy các loại bảo hiểm khác đã ra đời. Năm 1667 công ty bảo hiểm hoả hoạn đầu tiên ra đời tại Anh. Năm 1762 công ty bảo hiểm nhân thọ Equitable là công bảo hiểm nhân thọ đầu tiên ra đời tại Anh. Cuối thế kỷ 19 hàng loạt các nghiệp vụ bảo hiểm đã ra đời nh bảo hiểm ô tô bảo hiểm máy bay bảo hiểm trách nhiệm dân sự. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO Hiểm Bảo hiểm hoạt động theo quy luật số đông Quy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    17    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.