LÝ LUẬN VỀ CÔNG VIỆC XÚC TIẾN BÁN HÀNG

Thơng mại và tính tất yếu của xúc tiến thơng mại trong các doanh nghiệp. Khái niệm thơng mại và kinh doanh thơng mại Cơ sở khách quan để hình thành và phát triển thơng mại là do sự phát triển của lực lợng sản xuất đến mức mà sản xuất xã hội trở thành sản xuất hàng hoá. | CHƯƠNG I LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XÚC TIẾN BÁN HÀNG Thơng mại và tính tất yếu của xúc tiến thơng mại trong các doanh nghiệp. Khái niệm thơng mại và kinh doanh thơng mại Cơ sở khách quan để hình thành và phát triển thơng mại là do sự phát triển của lực lợng sản xuất đến mức mà sản xuất xã hội trở thành sản xuất hàng hoá. Thơng mại là một phạm trù kinh tế một lĩnh vực hoạt động của con ngời liên quan đến các hành vi mua bán các hàng hoá dịch vụ. Gắn liền với việc mua bán hàng hoá dịch vụ là các hoạt động xúc tiến thơng mại. Kinh doanh thơng mại là sự đầ t tiền của công sức của một cá nhân hay một tổ chức vào việc mua bán hàng hoá đó nhằm mục đích kiếm lợi nhuận. Thơng mại và kinh doanh thơng mại có mối liên hệ mật thiết với nhau. Khi nói đến thơng mại là nói đến sự trao đổi hàng hoá thông qua mua bán trên thị trờng ở đâu có nhu cầu thì ở đó có hoạt động thơng mại .Tham gia hoạt động thơng mại có các doanh ngiệp sản xuất và doanh nghiệp thơng mại. Về thực chất hoạt động của doanh nghiệp thơng mại là hoạt động dịch vụ. Doanh nghiệp thơng mại làm dịch vụ cho cả ngời bán và ngời mua. Thơng mại thúc đẩy sản xuất phát triển làm cho các bộ phận kinh tế các ngành thành một thể thống nhất nhu cầu của ngời tiêu dùng đợc thoả mãn. Hoạt động thơng mại giúp cho quan hệ kinh tế đối ngoại của một quốc gia phát triển. Thơng mại đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp diễn ra bình thờng và liên tục. Thơng mại tác động trực tiếp tới vị thế của doanh nghiệp trên thơng trờng. Thơng mại càng phát triển làm cho vai trò điều tiết hớng dẫn sản xuất của doanh nghiệp thơng mại ngày càng đợc nâng cao và các mối quan hệ của các doanh nghiệp thơng mại ngày càng đợc mở rộng. Kinh doanh thơng mại là lĩnh vực hoạt động chuyên nghiệp trong khâu lu thông hàng hoá. Là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng kinh doanh thơng mại đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kinh doanh thơng mại thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    136    2    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.