Chuyển đổi số từ nhị phân sang thập phân nT-eSpace

Hệ nhị phân (hay hệ đếm cơ số 2) là một hệ đếm chỉ dùng hai ký tự là 0 và 1 để biểu đạt một giá trị số. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi một số từ thập phân sang nhị phân và ngược lại, cùng với phép toán cộng hai số nhị phân. | Chuyển đổi số từ nhị phân sang thập phân nT-eSpace Trang - 1 - Hệ nhị phân hay hệ đếm cơ số 2 là một hệ đếm chỉ dùng hai ký tự là 0 và 1 để biểu đạt một giá trị số. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi một số từ thập phân sang nhị phân và ngược lại cùng với phép toán cộng hai số nhị phân. 1. Chuyển số thập phân sang số nhị phân Nguyên tắc của phương pháp này là lấy số cần chuyển đổi chia cho 2 kết quả chỉ lấy phần nguyên sau đó tiếp tục lấy kết quả chia 2 và cũng chỉ lấy phần nguyên kết quả số nhị phân thu được là tập hợp các số dư của các phép chia. Để dễ hiểu chúng ta sẽ làm 2 ví dụ. Ví dụ 1 Chuyển số 30 sang hệ nhị phân Đầu tiên ở dòng 1 chúng ta lấy 30 chia 2 kết quả được 15 và số dư là 0. Kế tiếp ở dòng 2 chúng ta lấy số 15 chia 2 kết quả được 7 và số dư là 1 Tiếp theo ở dòng 3 ta lấy số 7 chia 2 kết quả được 3 và dư 1 Ta tiếp tục lặp lại quá trình này cho đến khi kết quả chia 2 chúng ta được 0. Số nhị phân chúng ta thu được chính là tập hợp các số dư của các phép chia lấy từ dưới lên . Số 30 trong hệ nhị phân sẽ là 11110 Chuyển đổi số từ nhị phân sang thập phân nT-eSpace Trang - 2 - Ví dụ 2 Chuyển số 71 sang hệ nhị phân Đầu tiên ở dòng 1 chúng ta lấy 71 chia 2 kết quả được 35 và số dư là 1. Kế tiếp ở dòng 2 chúng ta lấy số 35 chia 2 kết quả được 17 và số dư là 1 Tiếp theo ở dòng 3 ta lấy số 17 chia 2 kết quả được 8 và dư 1 Ta tiếp tục lặp lại quá trình này cho đến khi kết quả chia 2 chúng ta được 0. Số nhị phân chúng ta thu được chính là tập hợp các số dư của các phép chia lấy từ dưới lên . Số 71 trong hệ nhị phân sẽ là 1000111 2. Chuyển số nhị phân sang thập phân Bây giờ chúng ta chuyển số 1000111 về số thập phân. Ta thấy số 1000111 có tổng cộng 7 kí tự chúng ta sẽ đánh số 7 kí tự này từ phải sang trái và bắt đầu từ 0 như sau Số nhị phân 1 0 0 0 1 1 1 Thứ tự 6 5 4 3 2 1 0 Số thập phân kết quả sẽ là tổng các tích của kí tự nhị phân x 2 lũy thừa vị trí. Chuyển đổi số từ nhị phân sang thập phân nT-eSpace Trang - 3 - Tức là 1x26 0x25 0x24 0x23

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
125    176    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.