Tài liệu thực hành Vi xử lý BÀI 1: PHẦN MỀM MÔ PHỎNG 8086 MICROPROCESSOR EMULATOR (EMU8086)

1. Giới thiệu. Phần mềm Emu8086 là phần mềm cho phép mô phỏng hoạt động của vi xử lý 8086 bao gồm các câu lệnh cơ bản của 8086, xử lý ngắt mềm, giao tiếp với thiết bị ngoại vi, | Tài liệu thực hành Vi xử lý BÀI 1 PHẦN MỀM MÔ PHỎNG 8086 MICROPROCESSOR EMULATOR EMU8086 MỤC ĐÍCH Giúp sinh viên khảo sát các vấn đề sau ot Sử dụng phần mềm Emu8086 để mô phỏng hoạt động của vi xử lý 8086. THIẾT BỊ SỬ DỤNG ot Máy vi tính. ot Phần mềm Emu8086 1. Giới thiệu. Phần mềm Emu8086 là phần mềm cho phép mô phỏng hoạt động của vi xử lý 8086 bao gồm các câu lệnh cơ bản của 8086 xử lý ngắt mềm giao tiếp với thiết bị ngoại vi . ot Khởi động chương trình ot Start All Program emu8086 emu8086 A dm ỉn ỉs tri Internet Expl ÍM Total Command í V Microsoft Office t Calculator B emu8086 Paint All Programs Tị Windows Messenger Spybot - Search Destroy Acrobat Distiller i. Adobe Acrobat Professional Ọ Adobe Designer LAC VIET mtd2002 Microsoft Office ZoneAlarm UniKey Vietnamese Input Method 1 LogMeln OrCAD Proteus 6 Professional MathType 5 eMule ACD Systems WinMount Keil uVision2 Vũ Đức Hòa Trang 1 Tài liệu thực hành Vi xử lý ot Cửa sô chương trình sau khi khởi động Thanh công cụ chuẩn Vùng không gian soạn thảo chương trình ot Sử dụng thanh công cụ chuẩn Các thao tác trên thanh công cụ chuẩn cũng có thể thực hiện thông qua menu File và menu Emulator. ot Tạo và thực thi chương trình - Nhấn New trên thanh công cụ sẽ xuất hiện cửa sô chọn loại file Vũ Đức Hòa Trang 2 Tài liệu thực hành Vi xử lý Nhấn Cancel để bỏ qua cửa sổ soạn thảo của chương trình sẽ xuất hiện. - Soạn chương trình hợp ngữ và nhấn vào nút Emulate để biên dịch và mô phỏng chương trình. Sau khi biên dịch thành công không có lỗi trong chương trình Emu8086 sẽ mở thêm 2 cửa sổ cửa sổ chương trình gốc và cửa sổ mô phỏng. Chương trình gốc Vũ Đức Hòa Trang

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.