TIỂU LUẬN: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ÁO PHÔNG TẠI TỔNG CÔNG TY MAY VIỆT NAM

1. Các quan niệm về chất lợng sản phẩm và chỉ tiêu đánh giá chất lợng sản phẩm . Các quan điểm về chất lợng sản phẩm . . Theo quan niệm cổ điển : Chất lợng sản phẩm là tổng hợp những đặc tính bên trong của sản phẩm là tổng hợp có thể đo đợc hoặc so sánh đợc nó đợc phản ánh giá trị sử dụng và tính năng của sản phẩm đó đáp ứng những yêu cầu qui định trớc cho nó trong những điều kiện xác định về kinh tế xã hội | CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LượNg VÀCHẤT LƯỢNG SẲN phẩm áo PHÔNG TẠI TỔNG CÔNG TY MAY VIỆT NAM I . CÁC QUAN NIỆM VỀ CHẤT LỢNG SẲN PHẨM VÀ VAI TRÒ CỦA CHẤT LỢNG SẲN PHẨM TRONG HOẠT động SẲN xuất kinh doanh 1. Các quan niệm về chất lợng sản phẩm và chỉ tiêu đánh giá chất lợng sản phẩm . Các quan điểm về chất lợng sản phẩm. . Theo quan niệm cổ điển Chất lợng sản phẩm là tổng hợp những đặc tính bên trong của sản phẩm là tổng hợp có thể đo đợc hoặc so sánh đợc nó đợc phản ánh giá trị sử dụng và tính năng của sản phẩm đó đáp ứng những yêu cầu qui định trớc cho nó trong những điều kiện xác định về kinh tế xã hội . Theo quan niệm hiện đại Philip Crosby chất lợng là sự tuân thủ các yêu cầu. Theo quan điểm này thì các nhà thiết kế phải đa ra đợc yêu cầu đối với sản phẩm và những ngời công nhân sản xuất phải tuân thủ những yêu cầu này . Chức năng của chất lợng ở đây là chức năng thanh tra kiểm tra xem những yêu cầu đa ra đã đợc tuân thủ một cách chăt chẽ hay cha. Joseph juran chất lợng là phù hợp với mục đích . Định nghĩa này của juran đã đề cập tới nhu cầu của khách hàng về sản phẩm mà doanh nghiệp định cung cấp . Chức năng của chất lợng ở đây không phải chỉ là chc năng thanh tra kiểm tra mà còn là một bộ phận của công tác quản lý của tất cả các chức năng trong tổ chức . Deming và Ishikawa Chất lợng là một quá trình chứ không phải là một cái đích . Theo định nghĩa này thì chất lợng là một trạng thái liên quan tới sản phẩm dịch vụ con ngời quá trình đáp ứng hoặc vợt qua kì vọng của khách hàng . vì vậy nó đòi hỏi các tổ chức phải liên tục cải tiến chất lợng . Chất lợng là lợi thế cạnh tranh của chúng ta Định nghĩa này cho rằng yếu tố chất lợng là yếu tố quan trọng nhất đem lại thành công cho một tổ chức một lợi thế cho một tổ chức so với các đối thủ cạnh tranh khác và nó cũng thể hiện sức mạnh cạnh tranh của một tổ chức trên thi trờng . Chất lợng là sự thoả mãn của khách hàng Định nghĩa này cho chúng ta thấy một sản phẩm đợc sản xuất ra có chất lợng hay .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.