Advanced Gas Turbine Technology GT26 phần 3

Không có đại diện hoặc bảo hành được đưa ra hoặc được ngụ ý đầy đủ của các thông tin phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể. Nghiêm cấm sao chép, sử dụng hoặc tiết lộ cho bên thứ ba mà không có thẩm quyền bằng văn bản, bị nghiêm cấm. | GT24 GT26 Gas Turbines References ALST M 79 units commercial 51 x GT24 28 x GT26 19 GT26 units in construction Thailand Germany Italy Spain UK France Australia - next project will get 100th turbine Fleet Experience - Simple Cycle Combined Cycle and Repowering - Single Shaft and Multi Shaft - From Daily starts and stops to base load operating plants - Natural gas also with high inert C2 oil with online fuel switchover excl. GT26 at the GT Test - Power Augmentation by Inlet cooling High Fogging Power Plant in Birr- CH 2 000 000 fired hours with 40 000 starts at 98 GT reliability ALSTOM 2006. All rights reserved. Information contained in this document is provided without liability for information purposes only and is subject to change without notice. No representation or warranty is given or to be implied as to the completeness of information or fitness for any particular purpose. Reproduction use or disclosure to third parties without express written authority is strictly prohibited. Jornada Tecnológica 26 Oct 06 jw R 26 21 GT24 GT26 Fleet ALSTOM GILBERT 1xGT24 Reliant BURGIN 2xGT24 LG E AGAWAM 1XKA24-1 PDC MIDLOTHIAN 4XKA24-1 ANP ISLAND COGEN 1XKA24-1 Westcoast LAKE ROAD 3XKA24-1 Lake Road Generation MILFORD 2XKA24-1 PDC BLACKSTONE 2XKA24-1 ANP BAYSIDE 1XKA24-1 Westcoast HAYS 4XKA24-1 ANP MIDLOTHIAN II 2XKA24-1 ANP BELLINGHAM 2XKA24-1 ANP LA PALOMA 4XKA24-1 PG E BESOS BESOS SAN ROQUE J SAN ROQUE CASTEJON CARTAGENA CASTEJON 2 MALAGA s SOTO DE RIBERA 1XKA26-1 1XKA26-1 1XKA26-1 1XKA26-1 1XKA26-1 3XKA26-1 1XKA26-1 1XKA26-1 1XKA26-1 Endesa Gas Natural Endesa Gas Natural Hc Energia Gas Natural Hc Energia Gas Natural Hc Energia RINGSEND 1 XKA26-1 Synergen ROCKSAVAGE 1xKA26-2 InterGen ENFIELD SHOREHAM CORYTON 1XKA26-1 1XKA26-1 1XKA26-2 Scottish Power InterGen LANGAGE 1XKA26-2 Centrica RDK 1xKA26 EnBW CyCoFos 1XKA26-1 CyCoFos SCANDALE 2xKA26-1 Eurosviluppo Elettrica GISSI MODUGNO . 2xKA26-1 Abruzzoenergia 1XKA26-2 Energia ALSTOM Gas Turbine Test Power Plant 1xGT26

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    17    1    06-07-2022
61    31    4    06-07-2022
135    23    3    06-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.