CHƯƠNG 1: CƠ SỞ CỦA VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ Ở VIỆT NAM

. Kế hoạch hoá ở các nớc trên thế giới Kinh nghiệm của các nớcphát triển: KHH ở Pháp : Nớc Pháp là một nớc có nền kinh tế thị trờng phát triển, đồng thời nớc từ lâu đã có một nhà nớc mạnh, giữ vai trò rất quan trọng tong đời sống kinh tế, xã hội. Và công tác KHH ở đây cũng tiến hành theo một phơg thức riêng với hai đặc điểm nổi bật là: thứ nhất, KHH chủ yếu mang tính hớng dẫn chứ không bắt buộc | CHƯƠNG 1 CƠ SỞ CỦA VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ Ở VIỆT NAM. . Kế hoạch hoá ở các nớc trên thế giới Kinh nghiệm của các nớcphát triển KHH ở Pháp Nớc Pháp là một nớc có nền kinh tế thị trờng phát triển đồng thời nớc từ lâu đã có một nhà nớc mạnh giữ vai trò rất quan trọng tong đời sống kinh tế xã hội. Và công tác KHH ở đây cũng tiến hành theo một phơg thức riêng với hai đặc điểm nổi bật là thứ nhất KHH chủ yếu mang tính hớng dẫn chứ không bắt buộc. Thứ hai KHH liên tục biến đổi và phát triển. Tuy có nhiều điểm tiến bộ nhng theo nhận xét của nhiều học giả phơng Tây KHH của Pháp vẫn còn thuộc loại nặng nề có phần cổ hủ tiến triển không kịp với thời đại. Từ năm 1975 do sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thế giới với nhiều biến đổi to lớn hơn thế ở Pháp lại diễn ra cuộc khủng hoảng KHH trầm trọng nên quá tình cải cách KHH ngày càng đợc thúc đẩy một cách khẩn trơng. Và từ thập kỷ 80 nhất là đầu thập kỷ 90 sự thay đổi trong công tác KHH ở Pháp diễn ra theo các nội dung sau Về nhiệm vụ và nội dung của kế hoạch tập trung chủ yếu vào công tác dự báo và cung cấp những biện pháp điều tiết uyển chuyển nhằm vận hành tốt hơn cơ chế thị trờng đồng thời thiết lập một khuôn khổ nhất quán các mục tiêu và chính sách công trung hạn cố gắn với một tầm nhìn dài hạn. Về phơng pháp lập kế hoạch tăng cờng sự tham gia đóng góp của các viện các tung tâm các nhà khoa học Nâng cao chất lợng dự báo Vẫn đảm bảo nguyên tắc thơng thảo với mọi tác nhân kinh tế Nâng cao trình độ và nhận thức về việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và các chính sách kinh tế. KHH kinh tế vĩ mô ở Nhật Bản Nhật Bản đã sớm xây dựng nền kinh tế thị trờng ngay từ những cuộc cải cách dới thời kỳ Minh Trị duy tân từ năm 1868 nhng điều đó không có nghĩa là Chính phủ Nhật đã không sử dụng công cụ KHH trong quản lý kinh tế. Mà ngợc lại hệ thống KHH ở Nhật có những nét độc đáo và KHH đã đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Điểm nổi bật trong công tác KHH ở Nhật đó là mô hình KHH cuốn chiếu mỗi kỳ kế

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    101    1    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.