TIỂU LUẬN: HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC

Nghiên cứu kỹ các kế hoạch chiến lợc của tổ chức mình là nhiệm vụ trớc tiên mà nhà quản trị phải thực hiện. Từ đó xem xét với nguồn nhân lực hiện thời của tổ chức thì có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nhiệm vụ đặt ra hay không. Thông thường việc đáp ứng đầy đủ khó xảy ra nếu không muốn nói là không thể | CHƯƠNG I HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG NHÂN Lực A. TUYỂN DỤNG NHÂN Lực Nghiên cứu kỹ các kế hoạch chiến lợc của tổ chức mình là nhiệm vụ trớc tiên mà nhà quản trị phải thực hiện. Từ đó xem xét với nguồn nhân lực hiện thời của tổ chức thì có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nhiệm vụ đặt ra hay không. Thông thờng việc đáp ứng đầy đủ rất khó xảy ra nếu không mốn nói là không thể. Với một kế hoạch chiến lợc thì trong tổ chức luôn xảy ra tình trạng d thừa hoặc thiếu nhân viên là nh thế nào Trong trờng hợp khiếm dụng nhân viên nhà quản trị cần phải thực hiện chơng trình thuyên chuyển nhân viên theo đúng khả năng và tiềm năng của họ hoặc thăng chức và giáng chức theo đúng nhu cầu và khả năng của công ty. Nếu sau khi sắp xếp lại mà vẫn thấy không đủ theo nhu cầu tổ chức sẽ tiến hành chơng trình tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên. Còn trong trờng hợp thặng d nhân viên nhà quản trị có thể áp dụng các biện pháp nh hạn chế việc tuyển dụng lại giảm bớt giờ lao động cho về hu sớm hoặc giãn thợ cho nghỉ tạm thời - trờng hợp này sẽ không đề cập đến nhiều bởi mục đích chính của chúng ta là tuyển dụng nhân lực. Hoạt động tuyển dụng nhân lực bao gồm tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực. Chúng ta có thể hiểu một cách nôm na rằng Tuyển mộ là tập trung các ứng viên lại còn tuyển chọn là quyết định xem trong số các ứng cử viên ai là ngời hội đủ các tiêu chuẩn để làm việc cho tổ chức. Bây giờ ta hay xem xét kỹ từng hoạt động này. I. TUYỂN MỘ. Khái niệm Tuyển mộ là một tiến trình thu hút những ngời có khả năng từ nhiều nguồn khác nhau đến đăng ký nộp đơn tìm việc làm. Tuy nhiên nh trên đã nói không phải là khi thấy thiếu nhân viên là ta phải lập tức tuyển mộ ngay. Để tránh lãnh phí trớc khi đa ra quyết định tuyển mộ ngời ta xem xét còn giải pháp nào có thể giải quyết đợc tình hình thiếu hụt nhân viên hay không 1. Các giải pháp khác trớc khi quyết định tuyển mộ. a. Giờ phụ trội làm thêm giờ . Đối với các công ty doanh nghiệp mà lợng hàng hoá dịch vụ sản xuất ra không ổn định trong năm mà có tính chất .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.