Tiểu luận: Khái quát chung về đầu tư và vấn đề huy động vốn đầu tư vào ngành Dầu khí Việt Nam.

Trớc khi đi sâu vào nghiên cứu vấn đề “huy động vốn đầu t cho sự phát triển ngành Dầu khí”, em xin trình bày những khái niệm cơ bản về đầu t, đầu t cho phát triển và các nguồn vốn cơ bản cần huy động cho công cuộc đầu t. | Chương I Khái quát chung về đầu t và vấn đề huy động vốn đầu t vào ngành Dầu khí Việt Nam. Trớc khi đi sâu vào nghiên cứu vấn đề huy động vốn đầu t cho sự phát triển ngành Dầu khí em xin trình bày những khái niệm cơ bản về đầu t đầu t cho phát triển và các nguồn vốn cơ bản cần huy động cho công cuộc đầu t. I Đầu t và nguồn vốn đầu t. 1. Khái niệm về đầu t đầu tphát triển Đầu t là thuật ngữ có thể đợc hiểu đồng nghĩa với sự bỏ ra sự hi sinh . Từ đó có thể coi Đầu t là sự bỏ ra sự hi sinh những cái gì đó ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm đem lại cho ngời đầu t các kết quả nhất định trong tơng lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra. Các nguồn lực bỏ ra có thể là tiền tài nguyên thiên nhiên sức lao động tài sản vật chất khác. Còn những kết quả đạt đợc có thể là tăng thêm tài sản tài chính tài sản vật chất tài sản trí tuệ và nguồn lực có đủ điều kiện để làm việc với năng suất lao động và hiệu suất công tác cao hơn trong nền sản xuất xã hội. Những kết quả đã đạt đợc ở trên đây những kết quả là tài sản vật chất tài sản trí tuệ và nguồn nhân lực tăng thêm có vai trò quan trọng trong mọi lúc mọi nơi đối với cả ngời bỏ vốn và nền kinh tế. Những 1kết quả này không chỉ riêng ngời đầu t mà cả nền kinh tế đợc hởng. Trong hoạt động đầu t có bao gồm Đầu t cho tài chính Đầu t thơng mại và Đầu t cho phát triển. Đầu t vào ngành dầu khí là hoạt động thuộc thuộc lĩnh vực Đầu t phát triển. Vậy Đầu t cho phát triển là gì Đầu t cho phát triển đợc hiểu là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính nguồn lực vật chất nguồn lực lao động và trí tuệ nhằm duy trì tiềm lực hoạt động của các cơ sở đang tồn tại và tạo ra tiềm lực mới cho nền kinh tế xã hội tạo việc làm và nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã hội. Đặc điểm của đầu t phát triển Khác với các hoạt động đầu t khác Đầu t phát triển có đặc điểm sau Hoạt động Đầu t phát triển đòi hỏi một khối lợng vốn lớn vốn nằm khế đọng không vận động suốt quá trình thực hiện đầu t. Đây chính là cái giá khá lớn của Đầu t phát triển. Thời .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    95    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.