TIỂU LUẬN: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT MỘT SỐ MẶT HÀNG NÔNG THỦY SẢN CHỦ ĐẠO CỦA NƯỚC TA TRONG NHỮNG NĂM QUA

I-Khả năng để sản xuất một số mặt hàng nông thủy sản xuất khẩu: 1-Điều kiện tự nhiên: a-Tiềm năng đất đai: Lãnh thổ Việt Nam có diện tích là km2 (1), xấp xỉ 33 triệu ha, trong đó vùng miềm núi và trung du chiếm gần 3/4 diện tích. Quỹ đất canh tác hiện nay là 8,2 triệu ha và có thể mở rộng diện tích canh tác lên 10 triệu ha hoặc cao hơn; trong đó có một phần đất bằng, đa số là đất dốc dới 15 độ | CHƯƠNG I THỰC TRẠNG SẢN XUẤT MỘT SỐ MẶT HÀNG NÔNG THỦY SẢN CHỦ ĐẠO CỦA NƯỚC TA TRONG NHỮNG NĂM QUA I-Khả năng để sản xuất một số mặt hàng nông thủy sản xuất khẩu 1-Điều kiện tự nhiên a-Tiềm năng đất đai Lãnh thổ Việt Nam có diện tích là km2 1 xấp xỉ 33 triệu ha trong đó vùng miềm núi và trung du chiếm gần 3 4 diện tích. Quỹ đất canh tác hiện nay là 8 2 triệu ha và có thể mở rộng diện tích canh tác lên 10 triệu ha hoặc cao hơn trong đó có một phần đất bằng đa số là đất dốc dới 15 độ. Diện tích đất canh tác hiện nay chiếm 25 1 tổng diện tích trong đó diện tích canh tác lúa đạt 4 2 triệu ha diện tích gieo trồng là 6 8 triệu ha chiếm tỉ lệ 51 2 diện tích trồng cà phê là ha năm 1998 chiếm tỉ lệ 3 77 diện tích trồng cao su là ha năm 1998 chiếm tỉ lệ 4 42 2 diện tích nuôi trồng thủy sản là ha. Diện tích nớc ta vào loại trung bình trên thế giới đứng thứ 56 hơn 200 quốc gia nhng do dân số đông nên bình quân đất đai tính theo đầu ngời chỉ đạt 0 5 ha ngời năm 1992 và bình quân đất canh tác là 0 1 ha ngời. Đất đai nớc ta rất phức tạp và đa dạng về loại hình nhng chủ yếu phân thành hai nhóm nhóm đất núi và nhóm đất hình thành trên sản phẩm bồi tụ. Nhóm thứ nhất chiếm khoảng 1 2 diện tích tự nhiên với hơn 16 5 triệu ha chủ yếu là các loại đất feralit. Loại đất này đợc hình thành trong quá trình phong hoá nhiệt đới có tầng đất sâu dày ít mùn chua và thờng có mầu vàng đỏ. Đất feralit đặc biệt là đất đỏ bazan có hơn 2 triệu ha ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ thích hợp cho việc trồng các loại cây công nghiệp dài ngày trong đó có cà phê cao su. Nhóm đất thứ hai tập trung ở các châu thổ và dọc theo các thung lũng rộng lớn. Đây là loại đất trẻ mầu mỡ. Trong nhóm đất này thì phì nhiêu hơn cả là đất phù sa với diện tích 3 12 triệu ha phân bố chủ yếu ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Loại đất này có độ PH trung tính hàm lợng dinh dỡng khá thích hợp cho việc trồng lúa và nhiều loại cây khác. Hiện nay quỹ đất mà chúng ta đã đa vào sử dụng cho mục

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
197    21    1    05-07-2022
19    12    1    05-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.