CHƯƠNG 1: CỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC ĐỐI VỚI NGỜI LAO ĐỘNG.

I. Các khái niệm cơ bản. lực là gì? Hoạt động của con ngời là hoạt động có mục đích. Vì vậy các nhà quản lý luôn tìm cách để trả lời câu hỏi là tại sao ngời lao động lại làm việc. Để trả lời đợc cho câu hỏi này các nhà quản trị phải tìm hiểu về động lực của ngời lao động và tìm cách tạo động lực cho ngời lao động trong quá trình làm việc | CHƯƠNG 1 CỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC TẠO ĐỘNG LựC ĐỐI Với Ngời Lao động. I. Các khái niệm cơ bản. 1. Động lực là gì Hoạt động của con ngời là hoạt động có mục đích. Vì vậy các nhà quản lý luôn tìm cách để trả lời câu hỏi là tại sao ngời lao động lại làm việc. Để trả lời đợc cho câu hỏi này các nhà quản trị phải tìm hiểu về động lực của ngời lao động và tìm cách tạo động lực cho ngời lao động trong quá trình làm việc. Vậy động lực là gì Động lực là sự khao khát và tự nguyện của con ngời để nâng cao mọi nỗ lực của mình nhằm đạt đợc mục tiêu hay kết quả cụ thể nào đó. Nh vậy động lực xuất phát từ bản thân của mỗi con ngời. Khi con ngời ở những vị trí khác nhau với những đặc điểm tâm lý khác nhau sẽ có những mục tiêu mong muốn khác nhau. Chính vì những đặc điểm này nên động lực của mỗi con ngời là khác nhau vì vậy nhà quản lý cần có những cách tác động khác nhau đến mỗi ngời lao động. 2. Tạo động lực là gì Đây là vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị của mỗi doanh nghiệp. Các nhà quản trị trong tổ chức muốn xây dựng công ty xí nghiệp mình vững mạnh thì phải dùng mọi biện pháp kích thích ngời lao động hăng say làm việc phát huy tính sáng tạo trong quá trình làm việc. Đây là vấn đề về tạo động lực cho ngời lao động trong doanh nghiệp. Vậy tạo động lực cho ngời lao động đợc hiểu là tất cả các biện pháp của nhà quản trị áp dụng vào ngời lao động nhằm tạo ra động cơ cho ngời lao động ví dụ nh thiết lập nên những mục tiêu thiết thực vừa phù hợp với mục tiêu của ngời lao động vừa thoả mãn đợc mục đích của doanh nghiệp sử dụng các biện pháp kích thích về vật chất lẫn tinh thần. Vậy vấn đề quan trọng của động lực đó là mục tiêu. Nhng để đề ra đợc những mục tiêu phù hợp với nhu cầu nguyện vọng của ngời lao động tạo cho ngời lao động sự hăng say nỗ lực trong quá trình làm việc thì nhà quản lý phải biết đợc mục đích hớng tới của ngời lao động sẽ là gì. Việc dự đoán và kiểm soát hành động của ngời lao động hoàn toàn có thể thực hiện đợc thông qua việc nhận biết động cơ và nhu cầu của họ. Nhà

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.