Advances in the Bonded Composite Repair o f Metallic Aircraft Structure phần 1

Nếu vấn đề gây ra sự cần thiết cho việc sửa chữa là mệt mỏi hoặc ăn mòn, nó có thể thích hợp hơn để sử dụng một hỗn hợp cho việc sửa chữa các tài liệu này có hiệu quả miễn dịch với những vấn đề này (layups sửa chữa tổng hợp thường có tính chất sợi thống trị được miễn dịch với sự mệt mỏi trong khi layups với ma trận tính chất thống trị có thể dễ bị mệt mỏi). | Advances in the Bonded Composite Repair of Metallic Aircraft Structure VOLUME 1 Edited by Alan Baker Francis Rose Rhys Jones .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    14    1    27-06-2022
137    11    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.