Aeronautical Engineer’s Data Book - part 9

Để dự đoán hành vi của phần cánh tại các khu vực trên, cận âm và siêu âm, các phương trình dòng chảy nén được yêu cầu. cơ bản định nghĩa Tư vấn sử dụng hãng hàng không cho thủ tục điều hành cụ thể trước khi cơ sở thiết kế • Điều hoà nhiệt độ ra khỏi • | Table Worldwide airport data - Continued City name Airport name Country Length ft Elevation ft Geographic location Los Angeles Los Angeles Intl United States 12 090 126 3356N 11824W Miami Miami Intl United States 13 000 10 2548N 8017W New York John F. Kennedy John F. Kennedy United States 14 572 12 4039N 7374W Philadelphia Philadelphia United States 10 500 21 3953N 7514W Pittsburgh Pittsburgh United States 11 500 1203 4030N 8014W Salt Lake City Salt Lake City United States 12 000 4227 4047N 11158W San Diego San Diego United States 9400 15 3244N 11711W San Francisco San Francisco United States 11 870 11 3737N 12223W Seattle Tacoma United States 11 900 429 4727N 12218W Washington Dulles Dulles United States 11 500 313 3857N 7727W Tashkent Yuzhnyy Uzbekistan 13 123 1414 4115N 6917E Caracas Simon Bolivar Venezuela 11 483 235 1036N 6659W Hanoi Noibai Vietnam 10 499 39 2113N 10548E Belgrade Belgrade Yugoslavia 11 155 335 4449N 2019E Kinshasa Ndjili Zaire 11 811 1027 0423S 1526E Harare Charles Prince Zimbabwae 3035 4850 1745S 3055E 214 Section 12 Basic mechanical design The techniques of basic mechanical design are found in all aspects of aeronautical engineering. Engineering abbreviations The following abbreviations based on the published standard ANSI ASME 81 1994 Dimensioning and Tolerancing are in common use in engineering drawings and specifications in the USA Table . In Europe a slightly different set of abbreviations is used see Table . Preferred numbers and preferred sizes Preferred numbers are derived from geometric series in which each term is a uniform percentage larger than its predecessor. The first five principal series named the R series are shown in Figure . Preferred numbers are taken as the basis for ranges of linear sizes of components often being rounded up or down for convenience. Figure shows the development of the R5 and R10 series. Series Basis Ratio of terms increase R5 5 10 58 R10 1ƠV10 26 R20 2O

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    14    1    06-07-2022
88    26    1    06-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.