Aircraft Design: Synthesis and Analysis - part 2

Ghi chú lịch sử Khí động lực học Lịch sử Boeing Lịch sử Airbus Lịch sử sáng chế máy bay máy bay số 1,2 Origins Phát triển máy bay mới Công nghiệp máy bay hãng hàng không trong tương lai 1,3 1,4 Tài liệu tham khảo | Design Requirements and Objectives Design Optimization The Role of Computational Methods in Aircraft Design Exercise 1 Design Requirements Market Determination The most current data is available from manufacturers and airlines. Links on this page take you to an excellent market summary by Boeing and data from British Airways. Boeing Market Outlook Air Passenger Traffic Statistics Worldwide Traffic Forecasts Worldwide Passenger Traffic in the US Domestic Market Traffic Forecasts US SCHEDULED AIR TRAFFIC DEVELOPMENT OF WORLD SCHEDULED AIR TRAFFIC 1970-1994 Calendar International Total year Passengers carried m Index RPKs bn Index Passengers carried m Index RPKs bn Index 1970 75 100 162 100 383 100 460 100 1971 80 107 173 107 411 107 494 107 1972 88 117 206 127 450 117 560 122 1973 98 131 236 146 489 128 618 134 1974 102 136 250 154 515 134 656 143 1975 108 144 270 167 534 139 697 152 1976 118 157 302 186 576 150 764 166 1977 129 172 332 205 610 159 818 178 1978 143 191 385 238 679 177 936 203 1979 158 211 440 272 754 197 1 060 230 1980 163 217 466 288 748 195 1 089 237 1981 173 231 494 305 752 196 1 119 243 1982 170 227 497 307 765 200 1 142 248 1983 173 231 511 315 798 208 1 190 259 1984 184 245 555 343 847 221 1 277 278 1985 194 259 590 364 899 235 1 367 297 1986 198 264 603 372 960 251 1 452 316 1987 222 296 688 425 1 027 268 1 589 345 1988 243 324 761 470 1 082 283 1 705 371 1989 262 349 824 509 1 119 292 1 780 387 1990 280 373 893 551 1 165 304 1 894 412 1991 266 355 860 531 1 133 296 1 843 401 1992 302 403 982 606 1 152 301 1 929 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.