Airframes and systems - part 9

Các nhà khai thác khác nhau sử dụng máy bay của chúng tôi cho các mục đích khác nhau. Ví dụ, số lượng lớn hành khách vận chuyển, các hoạt động Jet doanh nghiệp và tất nhiên, vận tải hàng hóa. Một số có thể thực hiện các hoạt động đường dài trên mặt nước như trái ngược với các tuyến đường ngắn với chu kỳ chuyến bay nhiều hơn nữa mỗi năm. | EMERGENCY EQUIPMENT AIRCRAFT OXYGEN EQUIPMENT NARROW PANEL SYSTEM NORMAL OPERATION. For normal operation the supply lever is set to on the oxygen selection lever to normal and the emergency lever is in the off position. When the user inhales a differential pressure is created across the demand diaphragm causing the demand valve to open supplying oxygen to the mask. This pressure differential exists during the user s inhalation cycle. After passing through the demand valve the oxygen is mixed with air that enters through the air inlet port. The mixture ratio is determined by an aneroid controlled air metering valve which provides a high air ratio at low altitudes and a high oxygen ratio at high altitudes. Airflow begins at the same time as oxygen flow through the air inlet valve. Moving the oxygen selector lever to 100 cuts off the air supply through the inlet port from the flight compartment. This prevents fumes etc. from entering the mask. Selecting the emergency lever to the on position mechanically loads the demand diaphragm to provide positive pressure. EMERGENCY REGULATING OXYGEN SYSTEM EROS CREW OXYGEN MASKS. These are combined masks and regulators fitted at each crew station to provide the flight crew with diluted or 100 oxygen. They are stowed in a panel mounted box in such a way that the regulator controls and the feed hose protrude through apertures in the stowage doors. When the mask regulator is stowed and the box doors closed oxygen flow to the mask is prevented by a shut-off valve inside the box this valve being held closed by the Reset-Test Lever on the left door. The flow indicator is visible with the doors open or closed. The pneumatic harness that holds the mask to the face is deflated when stowed . The harness fits all head sizes. It is a requirement JAR OPS 1 sub part K that these quick donning masks must be provided for the flight deck crew on all aircraft that have a maximum operating altitude above 25000 feet. CONTROL The control

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    816    3    20-07-2024
26    79    2    20-07-2024
16    98    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.