Airport Layout and Design final - part 4

FAA Thiết kế Hướng dẫn • có trong máy chủ của trang web FAA • • AC 150/5300-13 sân bay Thiết kế • AC 150/5320-6D sân bay Mặt đường Thiết kế và đánh giá • AC 150/5340-1H sân bay lông • FAR Phần 77 | Types of Design Standards Federal Aviation Regulations FAR s are organized by parts and are federal laws under chapter 14 of the Code of Federal Regulations CFR s Advisory Circulars AC are a systematic means of providing non-regulatory information in a variety of subjects areas cataloged by number. FAA Design Guides Found on FAA website AC 150 5300-13 Airport Design AC 150 5320-6D Airport Pavement Design and Evaluation AC 150 5340-1H Airport Markings j 1 FAR Part 77 Airport Layout And Design Design Reference Code Wing span of Design Aircraft A through E A is small E is large Approach speed of Design Aircraft I through VI I is slow VI is fast Example Reno Runway 34L-16R D-IV Stead 8-26 C-II Carson 9-27 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    76    1    20-07-2024
11    451    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.