Alignment of vertical shaft hydrounits - part 1

Vòng bi giày loại phân đoạn được điều chỉnh để cho phép điều chỉnh mang giải phóng mặt bằng và vị trí của trung tâm mang. Tay áo nghe loại tạp chí có thể được doweled tại chỗ, hoặc vỏ mang có thể là một sự phù hợp chặt chẽ trong cây cầu trên hoặc thấp hơn. Cả hai loại tay áo và vòng bi giày phân đoạn được sử dụng trên các máy phát điện là một phần ngập nước trong một bồn tắm dầu và bôi trơn thông qua chuyển động quay của trục | ALIGNMENT OF VERTICAL SHAFT HYDROUNITSD FACILITIES INSTRUCTIONS STANDARDS AND TECHNIQuEsd VOLUME 2-1Ũ UNITED STATES DEPARTMENT OF INTERIOR BUREAU OF RECLAMATION DENVER COLORADO TABLE OF CONTENTS Section Page 1. Introduction . 1 2. Vertical Shaft Hydrounits Description. 1 Thrust Bearings. 2 Thrust Block . 5 Thrust Bearing High Pressure Lubrication System. 7 Guide Bearings. 7 3. Objectives of Vertical Shaft Alignment. 9 Concentricity. 9 Circularity . 11 Perpendicularity . 11 Plumb. 12 Straightness . 12 4. Equipment. 13 Plumb Wires. 14 Hamar Laser System . 15 Permaplumb Laser Alignment System . 17 5. Basic Measurements. 18 Preliminary Checks for All Units. 18 Plumb Readings. 19 Static Runout . 20 Clearance and Concentricity Readings. 23 6. Plotting the Data . 24 Plumb Data. 24 Correcting Excessive Dogleg and Offset . 26 Static Runout Data. 26 Static Runout Method 1. 27 Static Runout Procedure II . 29 Correcting Excessive Static Runout . 29 7. Alignment Procedures. 31 Procedure for Spring Loaded Semi-Rigid and Solid Plate Thrust Bearings. 31 Procedures for Adjustable Shoe Thrust Bearing. 35 Procedure for Self Equalizing Thrust Bearing. 38 8. Guide Bearing Installation and Adjustment. 38 APPENDIX Blank Forms .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    99    3    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.