Chính sách xuất khẩu nông sản Việt Nam - Lý luận và thưc tiễn part 2

Tham khảo tài liệu 'chính sách xuất khẩu nông sản việt nam - lý luận và thưc tiễn part 2', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 14 TCN 59-2002 Bảng . Áp lực ngang của hỗn hợp bê tông mói đổ Số TT Cách đầm Công thức tính Pa kG m2 Phạm vi sử dụng công thức Sơ đồ áp lực 1 Đầm chấn p Ỵb H động trong F ybH2 5 7 Đầm chày Đầm chấn động treo ngoài cốp pha đầm ngoài P1 Yb Ro F1 ybR H- Pi yhH Fl I Yb H2 H R H s 2Rn Đầm chấn động treo ngoài cốp pha đầm ngoài Đầm tay Đầm tay Đầm tay p F P 1 100 H F1 0 550 H2 P1 1 100 x4v 1 100 X 4v H-2v - r và H 4v ---p 1100H4r--- 10 000r F 10 000rH 9 1 Không dùng đầm Pj 0 700 H Fl 0 350 H2 ĐỔ bê tông trong nước 8 14 TCN 59-2002 Ghì chú bảng Khi đổ bê tông theo lớp nghiêng hay phương pháp bậc thang thì ỉ ỉ dược xác định bằng chiêu cao khoảnh đổ Rtl - chiếu dài của chày dầm m Kị - lực tập trung của hồn hợp bê tông mới dô daNlm kGỉm R - bán kính tác dụng theo chiều thắng dứng của dầm ngoài m V - lốc độ dổ bé tông lên cao m h r - bán kính tính dổi theo mặt cắt ngang của kết cấu b y Nếu là tường thì r y m với b là chiều dày của tường. Nêu là cột thì ỉ Ịm với F là diện tích mặt cắt ngang cột và p là chu vi mặt cắt ngang cột. Bảng . Tải trọng động khi đổ bê tông Biện pháp đổ hỗn hựp bê tông vào trong cốp pha Tải trọng ngang tác dụng vào cốp pha 10 Pa kG m2 1. Đổ bằng máng phễu ống vòi voi hoặc trực tiếp bằng đừờng ống từ máy bơm bê tông. 200 2. ĐỔ trực tiếp từ các thiết bị vận chuyển có dung tích 0 20m1. 200 3. Như trên nhưng có dung tích từ 0 2 - m1. 400 4. Như trên nhưng có dung tích O 8m3. 600 Bảng . ứng suất cho phép của gỗ để tính cốp pha và chông đỡ TT Trạng thái ứng suất Trị số úng suất cho phép ơ 10 Pa Õ lkÓ cm2 Ghi chú Tính cốp pha Tính đà giáo chống đỡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chịu uốn Chịu kéo Chịu nén dọc thớ Chịu nén ngang thớ gỗ khi toàn bộ chịu lực Chịu nén ngang thớ gỗ cục bộ Chịu nén ngang thớ ớ lỗ bu lông dưới rông đen úiig suất ờ ló mộng Ưng suất cát khi chịu uốn Úng suất cắt ớ mộng úhg suất nén trên mặt trượt của gồ làm nền 1500 1500 1500 230 380 450 120C 220 120 200 1200 1200 1200 180 300 450 1 đến 300 220 Nếu gỗ có khuyết tật giảm 30 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    8    1    01-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.