Thiết Kế Chi Tiết Máy Trên Máy Tính: Phần 2 - GS TS An Hiệp, PGS TS Trần Vĩnh Hưng, KS Nguyễn Văn Hiệp

Tham khảo sách 'thực hiện tính toán thiết kế trên máy tính', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Download tài liệu Kỹ Thuật Miễn Phí tại http PHẦN II THỰC HIỆN TÍNH TOÁN THIẾT KÊ TRÊN MÁY TÍNH Download tài liệu Kỹ Thuật Miễn Phí tại http Download tài liệu Kỹ Thuật Miễn Phí tại http SỬ DỤNG DESIGN ACCELERATOR Trong Inventor có công cụ tính toán thiết kế cơ khí rất hữu ích cho việc thiết kế và kiểm tra các thông số cơ lý của chi tiết trong một môi trường làm việc cụ thể của cụm chi tiết hoặc của cơ cấu chuyển động mà chi tiết đó tham gia. Tên của mục này là Design Accelerator. Phần trợ giúp tính toán thiết kế này có thể được kích hoạt tại công đoạn tạo chi tiết hoặc trong công đoạn lắp ráp thành cụm chi tiết. 1- Tại bản thiết kế chi tiết Part DẠNG LỆNH Tools Design Accelerator. Hộp thoại hiện ra Fie View ùpơcxìí tlelp . Etoifin Accelerator iSO Spư bead Wcrrfi be i Vteiồ check lhepe tented bo ed comet I ton design I ho t-ikListen cn ĩỊiĩísttí tev-ijl ttietỉ value reduced stress. in the hot iJenXinJbwed pJstieis. Irtew stftsS anti ỉtltttion sV -- . upon etiemg the M ẽrairis1 ce n lhe Loadng grew the kfliaBtit bdl able . to catiylfc iMuved i ad r selected Ịlaíriginto scc-txrt the wcctfwd w Jth J covf ec ed parti and It mdFEiul c4 bùlttid ewrccliXrl Tter íídteớii oí bAei coweclion ii .eteciabfe from a S .-t 0 lơei-rỉéliìed value can be entered rio the rcut Ikffch E n 4 t U doxyi the txÀcdí ùnnrxlam ỏnd nserl i in 5 EAỠ enviforrrmt X ConponenlGenerew Mechax CskiAstcri f. 3 Eryrysi Hflndtoc4. ÍÀWet setedrft I Cixr x wnt Gerfflatoir r-AeJ Ccorgcboo CfXipcoent GergMto Item count. 2- Tại bản lắp ráp Assembly DẠNG LỆNH Trình đơn Tools Design Accelerator. Thanh lệnh nhấn nút chọn Design Accelerator như hình dưới. Panel Bar . I ị X ĩ Design Accelerator i Expert ỈN Sau khi ra lệnh các nút lệnh hiện ra đê thực hiện công việc. 278 Download tài liệu Kỹ Thuật Miễn Phí tại http Panel Bat ESHS iso - Ộ Bolted Connection 8 spur Gears g V-Belts - Teys Clevii Pin 0 Bearing Compression spring .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.