Giáo trình hình thành quy trình xét nghiệm tế bào trong nghiên cứu phân tích chẩn đoán lâm sàn thú y p1

PD PD F- XC h a n g e Vi e w F- XC h a n g e Vi e w er er ! O W N y bu to k lic C m C lic k to bu y N .c O W w .d o c u -tr a c k ! w o .d o c u -tr a c k .c Giáo trình hình thành quy trình xét nghiệm tế bào Ph th trong nghiên cứu phânntíchnh t chẩn đoán lâm sàn thú CH N ĐOÁN LÂM SÀNG THÚ Y y Chương 1 Đ I CƯƠNG V CH N ĐOÁN B NH Tóm t t n i dung: nêu rõ m t s khái ni m v ch n đoán, các phương pháp ch n đoán b nh trong thú y. M c tiêu: giúp cho sinh viên. | Giáo trình hình thành quy trình xét nghiệm tế bào trong nghiên cứu phân tích chẩn đoán lâm sàn thú y Chương 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ CHẨN ĐOÁN BỆNH Tóm tắt nội dung nêu rõ một số khái niệm về chẩn đoán các phương pháp chẩn đoán bệnh trong thú y. Mục tiêu giúp cho sinh viên chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y có những kiến thức cơ bản trong khám bệnh cũng như các thuật ngữ chuyên ngành thường dùng. . KHÁI NIỆM VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI CHẨN ĐOÁN . Khái niệm chẩn đoán Chẩn đoán là phán đoán qua việc phát hiện kiểm tra phân tích tổng hợp các triệu chứng để đưa ra kết luận chẩn đoán về bệnh gì và mức độ mắc bệnh. Một chẩn đoán đầy đủ và chính xác cần phải làm rõ được các nội dung sau - Vị trí bệnh trong cơ thể - Tính chất của bệnh - Hình thức và mức độ của những rối loạn trong cơ thể bệnh - Nguyên nhân gây bệnh Tuy nhiên một quá trình bệnh diễn ra trong cơ thể thường phức tạp chẩn đoán dù có tỉ mỉ đến đâu cũng khó phát hiện hết những thay đổi của các quá trình đó và trả lời được đầy đủ các nội dung trên. Chẩn đoán lâm sàng càng cẩn thận tỉ mỉ dựa trên nhiều mặt thì càng chính xác. Chú ý - Kết luận chẩn đoán có thể thay đổi theo quá trình bệnh. - Gia súc có nhiều loại đặc điểm sinh lý và các biểu hiện bệnh lý ở chúng cũng rất khác nhau. Phải cố gắng hiểu rõ và nắm được các đặc điểm sinh lý các biểu hiện bệnh lý của từng loại gia súc vận dụng thành thạo các phương pháp chẩn đoán thích hợp để rút ra một kết luận chính xác cho chẩn đoán. 5 . Phân loại chán đoán a. Phân loại theo phương pháp chẩn đoán Theo phương pháp người ta chia chẩn đoán ra thành - Chẩn đoán trực tiếp Đây là phương pháp chẩn đoán dựa vào các triệu chứng chủ yếu. Biện pháp này chỉ thực hiện hiệu quả khi con vật bệnh biểu hiện các triệu chứng đặc trưng điển hình. Ví dụ Căn cứ vào các triệu chứng của trâu bò như lõm hông bên trái căng phồng gõ vào thấy âm trống con vật đau bụng bồn chồn khó chịu .để kết luận con vật bị chướng hơi dạ cỏ. - Chẩn đoán phân biệt Đây là biện pháp tổng hợp tất cả các triệu chứng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
298    10    1    06-02-2023
301    16    1    06-02-2023
213    16    1    06-02-2023
57    9    1    06-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.