Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về giao tiếp nhân sự

1. Để cân bằng các mục tiêu của tổ chức với những nguyện vọng của xã hội thì một nhân viên phải: a. Thực hành thông tin một chiều. b. Thông tin các vấn đề liên quan đến nội bộ và công chúng bên ngoài. c. Thông tin những vấn đề liên quan và không liên quan đến công chúng. d. Tập trung vào công chúng bên ngoài.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG