QUI TRINH CÔNG VIỆC HOÀN TẤT VIỆC THỰC TẬP

Trưởng bộ phận/ Lãnh đạo đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập, bố trí người hướng dẫn thực tập sinh theo nội dung đề cương đã phác thảo ban đầu. Trưởng bộ phận/ lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm xem xét lại nội dung hoặc ủy quyền cho nhân viên phụ trách hướng dẫn xem lại bài Báo Cáo hay luận văn tốt nghiệp.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.