Communications planning guide- Kế hoạch thông tin trong kinh doanh

Giống như một bản đồ để tìm ra chiến lược thông tin, sử dụng mẫu này để giúp bạn: xác định nhóm hoạt động thông tin phù hợp dựa trên mối quan hệ giữa thông tin, quá trình mua và bán. Phác thảo cách sử dụng tin nhắn và các công cụ thông tin trong suốt quá trình bán, xác định phương tiện thông phù hợp mà bạn nên thực hiện đối với mỗi đối tượng, bất kể đó là một khách hàng, một kênh thành viên, hoặc một đối tác. Xác định thời gian thực hiện và ngân

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
193    5    1    24-07-2021