Marketing research tactical plan- kế hoạch chiến thuật nghiên cứu thị trường

Sử dụng mẫu này để tạo một kế hoạch với 3 lĩnh vực: phạm vi của vấn đề, lựa chọn khách hàng, và nghiên cứu. Cũng sử dụng mẫu này để sắp lịch trình, nhiệm vụ để hoàn thành mỗi việc.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    6    1    24-07-2021
2    6    1    24-07-2021