LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý: 1. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 13 1. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý thuộc Công an nhân dân được tiến hành một số hoạt động. | LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma túy số 23 2000 QH10. Điều 1 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma tuý 1. Điều 13 được sửa đổi bổ sung như sau Điều 13 1. Cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma tuý thuộc Công an nhân dân được tiến hành một số hoạt động sau đây a Chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các hoạt động ngăn chặn đấu tranh phòng chống tội phạm về ma tuý b Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát cần thiết để phát hiện tội phạm về ma tuý c Trưng cầu giám định mẫu vật mẫu phẩm sinh học cần thiết để phát hiện tội phạm về ma tuý d Yêu cầu cá nhân gia đình cơ quan tổ chức có liên quan cung cấp thông tin tài liệu tình hình tài chính và tài khoản tại ngân hàng khi có căn cứ cho rằng có hành vi quy định tại các khoản 1 2 3 4 5 và 8 Điều 3 của Luật này đ Yêu cầu cơ quan bưu điện mở bưu kiện bưu phẩm để kiểm tra khi có căn cứ cho rằng trong bưu kiện bưu phẩm đó có chất ma tuý tiền chất thuốc gây nghiện thuốc hướng thần 2 e Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố giác người làm chứng và người bị hại trong các vụ án về ma tuý. 2. Cá nhân gia đình cơ quan tổ chức có trách nhiệm thực hiện quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này theo yêu cầu của cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy. 3. Cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội biên phòng lực lượng Cảnh sát biển cơ quan Hải quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì phối hợp với cơ quan công an các cơ quan hữu quan khác thực hiện và áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để phòng ngừa ngăn chặn và xử lý các hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy tiền chất thuốc gây nghiện thuốc hướng thần tại khu vực hoặc địa bàn quản lý kiểm soát. 4. Chính

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    15    1    19-06-2021