VĂN BẢN LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thi hành án dân sự. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong. | LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN Sự Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Quốc hội ban hành Luật thi hành án dân sự. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định nguyên tắc trình tự thủ tục thi hành bản án quyết định dân sự hình phạt tiền tịch thu tài sản truy thu tiền tài sản thu lợi bất chính xử lý vật chứng tài sản án phí và quyết định dân sự trong bản án quyết định hình sự phần tài sản trong bản án quyết định hành chính của Toà án quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành án của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định của Trọng tài thương mại sau đây gọi chung là bản án quyết định hệ thống tổ chức thi hành án dân sự và Chấp hành viên quyền nghĩa vụ của người được thi hành án người phải thi hành án người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức cá nhân trong hoạt động thi hành án dân sự. Điều 2. Bản án quyết định được thi hành Những bản án quyết định được thi hành theo Luật này bao gồm 1. Bản án quyết định quy định tại Điều 1 của Luật này đã có hiệu lực pháp luật a Bản án quyết định hoặc phần bản án quyết định của Toà án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm b Bản án quyết định của Toà án cấp phúc thẩm c Quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Toà án d Bản án quyết định dân sự của Toà án nước ngoài quyết định của Trọng tài nước ngoài đã được Toà án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam đ Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mà sau 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực pháp luật đương sự không tự nguyện thi hành không khởi kiện tại Toà án e Quyết định của Trọng tài thương mại. việc trợ cấp mất việc làm trợ cấp mất sức lao động hoặc bồi thường thiệt hại về tính mạng sức khoẻ tổn thất về tinh thần nhận người lao động trở lại làm việc b Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Điều 3. Giải thích từ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
143    364    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.