Windows Server 2003 Pocket Administrator phần 10

NLB hoạt động Cụm Nhà nước xác nhận Tổng Disk Space Hệ thống giám sát Quản Lý Tài Nguyên Mạng lưới giao thông giám sát in truy cập quản lý điều khiển máy in quản lý từ xa Access Server Tình trạng xác nhận không dây giám sát Terminal Service quản lý kết nối máy chủ IIS | Task Frequency List 261 Procedure Number Activity Frequency NC-01 NLB Cluster State Verification Weekly PM-02 General Disk Space Monitoring Weekly PM-03 System Resource Management Weekly PM-04 Network Traffic Monitoring Weekly PS-02 Printer Access Management Weekly PS-03 Printer Driver Management Weekly RV-01 Remote Access Server Status Verification Weekly RV-02 RADIUS IAS Server State Verification Weekly RV-03 Wireless Monitoring Weekly TS-01 Terminal Service Connection Management Weekly WS-02 IIS Server Status Verification Weekly BR-04 Disaster Recovery Strategy Testing Monthly BR-05 Restore Procedure Testing Monthly BR-06 Backup Strategy Review Monthly DC-12 AD Service Admin Account Verification Monthly DC-13 Lost and Found Object Management Monthly DN-02 DNS Configuration Management Monthly DW-02 WINS Server State Verification Monthly FS-15 Data Archiving Monthly FS-16 File Replication Service Management Monthly GS-12 Security Policy Review Update Monthly GS-13 Security Patch Verification Monthly GS-14 Service Pack Hot Fix Update Monthly GS-15 New Software Evaluation Monthly GS-16 Inventory Management Monthly HW-02 Server BIOS Management Monthly HW-03 Firmware and Server Management Software Update Management Monthly PM-05 Server Capacity Management Monthly 262 Windows Server 2003 Pocket Administrator Procedure Number Activity Frequency RA-01 Server RDC Management Monthly RA-02 PC RDC Management Monthly RI-01 RIS Server State Verification Monthly RV-04 Remote Access Policy Verification Monthly WS-03 IIS Server Usage Statistic Generation Monthly WS-04 Web Server Log Verification Monthly AS-05 Server Application Client Access Ad hoc AS-06 User Software Installation Ad hoc BR-07 Server Rebuild Ad hoc DC-14 Right Delegation Management Ad hoc DC-15 Software Installation Management Ad hoc DC-16 GPO Management Ad hoc DC-17 Computer Object Management Ad hoc DC-18 Distribution Group Management Ad hoc DC-19 AD Forest Management Ad hoc DC-20 AD Information Management Ad .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
102    4    1    06-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.