The Zope Bible phần 1

"Bên ngoài này trong" phương pháp tiếp cận để viết mã tránh "rắc rối vay của ngày mai" và giúp chúng ta tìm ra giải pháp tối thiểu. Viết phương pháp thử nghiệm tiện ích có thể tái sử dụng là tương đối đơn giản. Các câu hỏi phức tạp hơn là nơi chúng tôi sẽ đưa

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    413    6    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.