The Zope Bible phần 1

"Bên ngoài này trong" phương pháp tiếp cận để viết mã tránh "rắc rối vay của ngày mai" và giúp chúng ta tìm ra giải pháp tối thiểu. Viết phương pháp thử nghiệm tiện ích có thể tái sử dụng là tương đối đơn giản. Các câu hỏi phức tạp hơn là nơi chúng tôi sẽ đưa

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG