kinh tế vĩ mô chương II

Thị trường là tập hợp các sự thỏa thuận thông qua đó người bán và người mua tiếp xúc với nhau để trao đổi mua bán hàng hóa và dịch vụ. Để hiểu rõ hơn cơ chế vận hành của thị trường, ta sẽ tìm hiểu hành vi của người mua (biểu hiện qua cầu) và bán (biểu hiện qua cung) trên thị của một loại hàng hóa, sản phẩm nào đó là số lượng của loại hàng hóa, sản phẩm đó mà người mua muốn mua tại mỗi mức giá chấp nhận được trong một thời gian nhất định. | Chương 2. CUNG - CẦU HÀNG HÓA VÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG Mục tiêu chung Quy luật cung - cầu. Sự hình thành giá cả của một hàng hóa. Các yếu tố làm thay đổi giá cả của hàng hóa. Một số ứng dụng của quy luật cung - cầu I. Thị trường Thị trường là tập hợp các sự thỏa thuận thông qua đó người bán và người mua tiếp xúc với nhau để trao đổi mua bán hàng hóa và dịch vụ. Để hiểu rõ hơn cơ chế vận hành của thị trường, ta sẽ tìm hiểu hành vi của người mua (biểu hiện qua cầu) và bán (biểu hiện qua cung) trên thị trường. II. 1 Khái niệm cầu và lượng cầu Cầu của một loại hàng hóa, sản phẩm nào đó là số lượng của loại hàng hóa, sản phẩm đó mà người mua muốn mua tại mỗi mức giá chấp nhận được trong một thời gian nhất định nào đó tại một địa điểm nhất định. Tại mỗi mức giá nhất định, người mua muốn mua một lượng nhất định, gọi là lượng cầu tại mức giá đó. Vậy lượng cầu chỉ có ý nghĩa khi gắn với một mức giá cụ thể, còn cầu mô tả hành vi của người mua tại mỗi mức giá. Khi giá càng cao, .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG