Textbook of Interventional Cardiovascular Pharmacology phần 1

Giáo sư Y khoa và Phẫu thuật Tư vấn bác sĩ chuyên khoa tim tim mạch Quỹ nghiên cứu Giám đốc nghiên cứu tiền lâm sàng Lenox Hill tim và mạch máu Viện Giám đốc New York NY Mỹ và Bác sĩ Giám đốc Bệnh viện Đại học Trung ương Tblisi Georgia | Textbook of INTERVENTIONAL _ CARDIOVASCULAR PHARMACO LOGY Edited by Nicholas N Kipshidze Jawed Fareed Jeffrey w Moses and Patrick w Serruys ACE-Inhibitors ADP Receptor Inhibitors Antirestenotic Agents Beta-Blockers Estradiols Heparins Antiarrhythmics Anticoagulants Antihypertensive Agents Iron Chelators Statins Stem Cell Therapy Direct Thrombin Inhibitors Anti-inflammatories Lipid-lowering Agents Growth Factors informa healthcare Textbook of Interventional Cardiovascular .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    8    0    01-08-2021
9    16    6    01-08-2021
12    10    1    01-08-2021
136    25    3    01-08-2021