Transoesophageal Echocardiography study guide and practice mcqs phần 5

Từ tĩnh mạch chậu chung L5 RA qua thông qua cơ hoành T8/11-25 Doppler dòng chảy mm đường kính bao gồm S, D và A sóng (Hình 3,22 (a))Từ R và L innominate tĩnh mạch RA tại CC thứ ba | Normal anatomy and physiology 51 Fig. a Four-chamber view Length Systole Diastole Basal cm Mid cm Length cm Area cm2 17 33 52 Transoesophageal Echocardiography b Short axis view O Systole Diastole FS Basal cm 50 Mid-pap cm 57 Fig. b cont. H 7D2 Fig. Vol of disc H k D1 2D2 2 D Total vol voli vol2 . . . LV volume LVEDV index 50-60 ml m2 Calculated using Simpson s method sum of volume of discs Fig. LV segments Midoesophageal views Fig. Transgastric short axis views Fig. Right ventricle Fig. RVpressure 25 5 mmHg RVSaO2 75 RV FS 45-50 RV volume Determined by Simpson s method 56 Transoesophageal Echocardiography b Commissural 40-60

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    14    1    30-07-2021