Transoesophageal Echocardiography study guide and practice mcqs phần 5

Từ tĩnh mạch chậu chung L5 RA qua thông qua cơ hoành T8/11-25 Doppler dòng chảy mm đường kính bao gồm S, D và A sóng (Hình 3,22 (a))Từ R và L innominate tĩnh mạch RA tại CC thứ ba | Normal anatomy and physiology 51 Fig. a Four-chamber view Length Systole Diastole Basal cm Mid cm Length cm Area cm2 17 33 52 Transoesophageal Echocardiography b Short axis view O Systole Diastole FS Basal cm 50 Mid-pap cm 57 Fig. b cont. H 7D2 Fig. Vol of disc H k D1 2D2 2 D Total vol voli vol2 . . . LV volume LVEDV index 50-60 ml m2 Calculated using Simpson s method sum of volume of discs Fig. LV segments Midoesophageal views Fig. Transgastric short axis views Fig. Right ventricle Fig. RVpressure 25 5 mmHg RVSaO2 75 RV FS 45-50 RV volume Determined by Simpson s method 56 Transoesophageal Echocardiography b Commissural 40-60

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    75    1    20-06-2024
97    97    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.