Twelve-Lead Electrocardiography phần 1

Elongated, cấu trúc nhấp nhô màng Chiari mạng ? Còn lại của xoang tĩnh mạch có nguồn gốc cấu trúc điện thoại di động, cấu trúc dạng sợi, mỏng trong phong trào cao điện thoại di động / ngẫu nhiên RA RA? Liên kết với chứng phình động mạch PFO / IAS | D. Bruce Foster Twelve-Leac Theory and Interpretation Second Edition Springer Twelve-Lead Electrocardiography Second Edition D. Bruce Foster Twelve-Lead Electrocardiography Theory and Interpretation Second Edition .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
238    52    1    29-11-2023
110    70    4    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.