Twelve-Lead Electrocardiography phần 1

Elongated, cấu trúc nhấp nhô màng Chiari mạng ? Còn lại của xoang tĩnh mạch có nguồn gốc cấu trúc điện thoại di động, cấu trúc dạng sợi, mỏng trong phong trào cao điện thoại di động / ngẫu nhiên RA RA? Liên kết với chứng phình động mạch PFO / IAS | D. Bruce Foster Twelve-Leac Theory and Interpretation Second Edition Springer Twelve-Lead Electrocardiography Second Edition D. Bruce Foster Twelve-Lead Electrocardiography Theory and Interpretation Second Edition .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG