Kinh nghiệm khi phỏng vấn

Tìm hiểu sự quan tâm và hiểu biết chung của ƯV về lĩnh vực sắp làm đánh giá được sự đam mê của người ứng viên | NHÓM 1 CÁC CÂU HỎI PHỎNG VẤN VỀ CHUYÊN MÔN TỔNG QUÁT VÀ KINH NGHIỆM ĐÃ TRẢI QUA 1. Anh/chị có thể kể đôi nét quá trình học tập của mình?(những môn học ưa thích,tham gia các hoạt động ) Nhà tuyển dụng Đánh giá sơ bộ được những khả năng, tích cách của ƯV Ứng Viên Cần khéo léo, thành thật nói rõ cho các nhà tuyển dụng biết 2. Anh/ Chị biết gì về ngân hàng của chúng tôi?Tại sao lại chọn ngân hàng này để nộp đơn ? Nhà tuyển dụng Tìm hiểu sự quan tâm và hiểu biết chung của ƯV về lĩnh vực sắp làm đánh giá được sự đam mê của người ứng viên Ứng viên Cần trả lời những hiểu biết 1 cách cụ thể về NH, nói rõ những ưu điểm, những thế mạnh của NH 3. Nếu là thành viên của NH anh/ Chị có những ý kiến gì về các dịch vụ tín dụng của ngân hàng chúng tôi không?(ưu điểm, nhược điểm) Nhà tuyển dụng Đánh giá được sự quan tâm thật sự đối với NH. Mặt khác còn có thể xem xét về những mặt mạnh hoặc chưa tốt của các dịch vụ dưới con mắt khách quan của người khác Ứng Viên Nên bày tỏ những hiểu biết của mình từ đó phân tích đưa ra những quan điểm riêng nhưng cũng nên khéo léo 4. Làm thế nào để vừa đảm bảo tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch của ngân hàng đặt ra cho bạn (là nhân viên tín dụng) vừa đảm bảo an toàn cho vốn vay? Nhà tuyển dụng Kiểm tra hiểu biết về nghiệp vụ nhưng cũng mang tính chất suy luận của ứng viên Ứng viên Cần đưa ra những phương án giải quyết rùi từ đó có thể chọn ra cách làm hay nhất 5. Anh/ chị có đủ tư cách và kinh nghiệm cho công việc này không? Nhà tuyển dụng Kiểm tra sự quyết đoán, sự tự tin của bản thân trong công việc Ứng viên Cần trả lời 1 cách chắc chắn, quyết đoán để thể hiện khả năng của mình 6. Anh/Chị nhìn nhận gì về xu hướng tương lai đối với ngành ngân hàng? Những người có sự phân tích, đánh giá tốt sẽ có sự hoạch định tốt trong tương lai cho sự phát triển 7. Trong báo cáo kết quả kinh doanh (báo cáo thu nhập), theo bạn chỉ tiêu nào là quan trọng nhất ? Vì sao ? Mục tiêu khác nhau sẽ có những cách khác nhau để thực hiện, đánh giá được người này có | NHÓM 1 CÁC CÂU HỎI PHỎNG VẤN VỀ CHUYÊN MÔN TỔNG QUÁT VÀ KINH NGHIỆM ĐÃ TRẢI QUA 1. Anh/chị có thể kể đôi nét quá trình học tập của mình?(những môn học ưa thích,tham gia các hoạt động ) Nhà tuyển dụng Đánh giá sơ bộ được những khả năng, tích cách của ƯV Ứng Viên Cần khéo léo, thành thật nói rõ cho các nhà tuyển dụng biết 2. Anh/ Chị biết gì về ngân hàng của chúng tôi?Tại sao lại chọn ngân hàng này để nộp đơn ? Nhà tuyển dụng Tìm hiểu sự quan tâm và hiểu biết chung của ƯV về lĩnh vực sắp làm đánh giá được sự đam mê của người ứng viên Ứng viên Cần trả lời những hiểu biết 1 cách cụ thể về NH, nói rõ những ưu điểm, những thế mạnh của NH 3. Nếu là thành viên của NH anh/ Chị có những ý kiến gì về các dịch vụ tín dụng của ngân hàng chúng tôi không?(ưu điểm, nhược điểm) Nhà tuyển dụng Đánh giá được sự quan tâm thật sự đối với NH. Mặt khác còn có thể xem xét về những mặt mạnh hoặc chưa tốt của các dịch vụ dưới con mắt khách quan của người khác Ứng Viên Nên bày tỏ những hiểu biết của mình

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    117    1    01-12-2022
4    10    1    01-12-2022
157    13    1    01-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.