Đề cương ôn về kinh tế chính trị

đối tượng lao động: là bộ phận của giới tư nhiên mà lao động của con người tác động vào làm thay đổi hình thái của nó phù hợp với mục đích của con người.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN