QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỂ TRƯỜNG TỒN TRONG MÔI TRƯỜNG BẤT ĐỊNH

Mục tiêu chiến lược thể hiện những kết quả mà công ty mong đợi sẽ đạt được khi kết thúc chu kỳ chiến lược: “SIA có mục tiêu chiến lược là trở thành hãng hàng không hàng đầu khu vực trong lĩnh vực chất lượng phục vụ hành khách”. Chuyên gia tư vấn chiến lược cho các công ty và các tổ chức hành chính công. | QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỂ TRƯỜNG TỒN TRONG MÔI TRƯỜNG BẤT ĐỊNH . HOÀNG VĂN HẢI ĐHKT- ĐHQGHN Phó giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Văn Hải là chuyên gia về lĩnh vực Quản trị chiến lược - Chủ nhiệm bộ môn Quản trị chiến lược, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Đã tham gia và chủ biên 08 cuốn sách về quản trị kinh doanh Giảng viên thỉnh giảng cho các trường đại học lớn và các khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý cao cấp. Chuyên gia tư vấn chiến lược cho các công ty và các tổ chức hành chính công Sáng lập viên - Chủ tịch Hội đồng Viện NC Quản trị công ty đại chúng; Email: vanhaihoang@. Mobile: 0936127779 Giới thiệu thông tin người thuyết trình Phương pháp khoá học Bài trình bày ngắn Thảo luận + Học viên trình bày Bài tập tình huống; đóng vai Thực hành áp dụng lý thuyết vào tình huống cụ thể của học viên Sự tham gia tích cực của học viên Gắn liền với ứng dụng Chia nhóm làm việc Mỗi nhóm bao gồm 10 thành viên Phân công trong nhóm: nhóm trưởng, thư ký và các thành viên Đặt tên nhóm Tầm nhìn | QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỂ TRƯỜNG TỒN TRONG MÔI TRƯỜNG BẤT ĐỊNH . HOÀNG VĂN HẢI ĐHKT- ĐHQGHN Phó giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Văn Hải là chuyên gia về lĩnh vực Quản trị chiến lược - Chủ nhiệm bộ môn Quản trị chiến lược, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Đã tham gia và chủ biên 08 cuốn sách về quản trị kinh doanh Giảng viên thỉnh giảng cho các trường đại học lớn và các khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý cao cấp. Chuyên gia tư vấn chiến lược cho các công ty và các tổ chức hành chính công Sáng lập viên - Chủ tịch Hội đồng Viện NC Quản trị công ty đại chúng; Email: vanhaihoang@. Mobile: 0936127779 Giới thiệu thông tin người thuyết trình Phương pháp khoá học Bài trình bày ngắn Thảo luận + Học viên trình bày Bài tập tình huống; đóng vai Thực hành áp dụng lý thuyết vào tình huống cụ thể của học viên Sự tham gia tích cực của học viên Gắn liền với ứng dụng Chia nhóm làm việc Mỗi nhóm bao gồm 10 thành viên Phân công trong nhóm: nhóm trưởng, thư ký và các thành viên Đặt tên nhóm Tầm nhìn Nhóm trưởng: Đặng Hữu Cường Thư ký: Trần Hồng Minh Thành viên: Trần Thị Thúy Hằng Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thành Hưng Nguyễn Thùy Linh Hoàng Thị Kim Ngân Nguyễn Việt Phương Phạm Thị Thu Thủy Vũ Thị Thương Nguyễn Danh Tú Sứ mệnh Nhóm trưởng: Nguyễn Lương Ngọc Thư ký: Ngô Thị Hòa Thành viên: Đoàn Nguyễn Mỹ Anh Đào Thu Hiền Vũ Thị Hoạt Phạm Văn Khả Trần Trung Kiên Nguyễn Đăng Khoa Phạm Thị Xuân Dương Văn Xuyên Binh pháp Nhóm trưởng: Nguyễn Thế Cường Thư ký: Kiều Quốc Công Thành viên: Nguyễn Thị Hương Giang Vũ Thị Hồng Hạnh Mai Thị Thu Hiền Trương Trung Hiếu Phạm Thu Hương Vũ Thị Hải Linh Nguyễn Thu Ngà Vũ Thu Thương 36 Nhóm trưởng: Nguyễn Phú Vinh Thư ký: Nguyễn Thị Hải Yến Thành viên: Đinh Thị Kim Dung Phạm Trung Dũng Vũ Thành Đô Hoàng Đình Hiệp Hoàng Minh Hùng Phạm Thị Phương Liên Phạm Đình Tuyền Đỗ Thị Thanh Vân G6 Nhóm trưởng: Nguyễn Huy Thỉnh Thư ký: Nguyễn Thị Thư Thành viên: Lê Minh Đào Thị Miền Lê Thị Oanh Vũ Huy Trung Arrow Nhóm trưởng: Bùi Thị Thu Liên Thư ký: Nguyễn Đức Ninh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    11    1    07-12-2022
6    10    1    07-12-2022
102    24    1    07-12-2022
9    8    1    07-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.