QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỂ TRƯỜNG TỒN TRONG MÔI TRƯỜNG BẤT ĐỊNH

Mục tiêu chiến lược thể hiện những kết quả mà công ty mong đợi sẽ đạt được khi kết thúc chu kỳ chiến lược: “SIA có mục tiêu chiến lược là trở thành hãng hàng không hàng đầu khu vực trong lĩnh vực chất lượng phục vụ hành khách”. Chuyên gia tư vấn chiến lược cho các công ty và các tổ chức hành chính công. | QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỂ TRƯỜNG TỒN TRONG MÔI TRƯỜNG BẤT ĐỊNH . HOÀNG VĂN HẢI ĐHKT- ĐHQGHN Phó giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Văn Hải là chuyên gia về lĩnh vực Quản trị chiến lược - Chủ nhiệm bộ môn Quản trị chiến lược, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Đã tham gia và chủ biên 08 cuốn sách về quản trị kinh doanh Giảng viên thỉnh giảng cho các trường đại học lớn và các khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý cao cấp. Chuyên gia tư vấn chiến lược cho các công ty và các tổ chức hành chính công Sáng lập viên - Chủ tịch Hội đồng Viện NC Quản trị công ty đại chúng; Email: vanhaihoang@. Mobile: 0936127779 Giới thiệu thông tin người thuyết trình Phương pháp khoá học Bài trình bày ngắn Thảo luận + Học viên trình bày Bài tập tình huống; đóng vai Thực hành áp dụng lý thuyết vào tình huống cụ thể của học viên Sự tham gia tích cực của học viên Gắn liền với ứng dụng Chia nhóm làm việc Mỗi nhóm bao gồm 10 thành viên Phân công trong nhóm: nhóm trưởng, thư ký và các thành viên Đặt tên nhóm Tầm nhìn

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG