Các giải pháp chiến lược

Chiến lược đưa ra thị trường sản phẩm độc đáo nhất trong ngành được khách hàng đánh giá cao về nhiều tiêu chuẩn khác nhau của sản phẩm và dịch vụ. Chiến lược nhằm vào một phân khúc thị trường hẹp nào đó dựa vào lợi thế về chi phí (tập trung theo hướng dẫn giá) hoặc sự khác biệt hóa sản phẩm (tập trung theo hướng khác biệt hóa). | CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC . HOÀNG VĂN HẢI Dự tính các giải pháp chiến lược Dựa theo kinh nghiệm Vận dụng kinh nghiệm trong quá khứ hoặc kinh nghiệm từ các tổ chức khác Sáng tạo Tìm ra giải pháp mới cho phù hợp với tình hình cụ thể Giải pháp chiến lược CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH ĐIỂN HÌNH Các giải pháp chiến lược cạnh tranh tổng thể Các giải pháp cạnh tranh kiểu “đại dương xanh” Chiến lược đặt giá thấp hơn giá của các đối thủ cạnh tranh với sản phẩm có thể được thị trường chấp nhận Chiến Lược dẫn đầu vềchi phí thấp Hàng Không Giá Rẻ Chiến lược đưa ra thị trường sản phẩm độc đáo nhất trong ngành được khách hàng đánh giá cao về nhiều tiêu chuẩn khác nhau của sản phẩm và dịch vụ Chiến Lược Khác biệt hóa Chiến lược nhằm vào một phân khúc thị trường hẹp nào đó dựa vào lợi thế về chi phí (tập trung theo hướng dẫn giá) hoặc sự khác biệt hóa sản phẩm (tập trung theo hướng khác biệt hóa) Chiến Lược Tập Trung hoá Bugatti Veyron 1,100,000 Euro Pagani Zonda . | CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC . HOÀNG VĂN HẢI Dự tính các giải pháp chiến lược Dựa theo kinh nghiệm Vận dụng kinh nghiệm trong quá khứ hoặc kinh nghiệm từ các tổ chức khác Sáng tạo Tìm ra giải pháp mới cho phù hợp với tình hình cụ thể Giải pháp chiến lược CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH ĐIỂN HÌNH Các giải pháp chiến lược cạnh tranh tổng thể Các giải pháp cạnh tranh kiểu “đại dương xanh” Chiến lược đặt giá thấp hơn giá của các đối thủ cạnh tranh với sản phẩm có thể được thị trường chấp nhận Chiến Lược dẫn đầu vềchi phí thấp Hàng Không Giá Rẻ Chiến lược đưa ra thị trường sản phẩm độc đáo nhất trong ngành được khách hàng đánh giá cao về nhiều tiêu chuẩn khác nhau của sản phẩm và dịch vụ Chiến Lược Khác biệt hóa Chiến lược nhằm vào một phân khúc thị trường hẹp nào đó dựa vào lợi thế về chi phí (tập trung theo hướng dẫn giá) hoặc sự khác biệt hóa sản phẩm (tập trung theo hướng khác biệt hóa) Chiến Lược Tập Trung hoá Bugatti Veyron 1,100,000 Euro Pagani Zonda Roadster Euro SSC Ultimate Aero Euro Chiến lược đại dương xanh (W. Chan Kim & Renee Mauborgne, Ocean Blue Strategy, Harvard Business School Press 2005) Đại dương xanh > Chiến lược đại dương xanh Phát triển và mở rộng một thị trường trong đó không có cạnh tranh mà các công ty có thể khám phá và khai thác Chiến lược đại dương xanh Đừng cạnh tranh trong khoảng thị trường hiện tại. Hãy tạo ra một thị trường không có cạnh tranh. Đừng đánh bại ĐTCT. Hãy làm cho cạnh tranh trở nên không cần thiết. Đừng khai thác tiếp các nhu cầu hiện có. Hãy tạo ra và giành lấy các nhu cầu mới. Đừng cố gắng cân bằng giá trị / chi phí. Hãy phá vỡ cân bằng giá trị / chi phí. Đừng lựa chọn khác biệt hóa hay chi phí thấp. Hãy theo đuổi cả hai. Đổi mới giá trị CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN . HOÀNG VĂN HẢI .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
204    59    2    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.