Các giải pháp chiến lược

Chiến lược đưa ra thị trường sản phẩm độc đáo nhất trong ngành được khách hàng đánh giá cao về nhiều tiêu chuẩn khác nhau của sản phẩm và dịch vụ. Chiến lược nhằm vào một phân khúc thị trường hẹp nào đó dựa vào lợi thế về chi phí (tập trung theo hướng dẫn giá) hoặc sự khác biệt hóa sản phẩm (tập trung theo hướng khác biệt hóa). | CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC . HOÀNG VĂN HẢI Dự tính các giải pháp chiến lược Dựa theo kinh nghiệm Vận dụng kinh nghiệm trong quá khứ hoặc kinh nghiệm từ các tổ chức khác Sáng tạo Tìm ra giải pháp mới cho phù hợp với tình hình cụ thể Giải pháp chiến lược CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH ĐIỂN HÌNH Các giải pháp chiến lược cạnh tranh tổng thể Các giải pháp cạnh tranh kiểu “đại dương xanh” Chiến lược đặt giá thấp hơn giá của các đối thủ cạnh tranh với sản phẩm có thể được thị trường chấp nhận Chiến Lược dẫn đầu vềchi phí thấp Hàng Không Giá Rẻ Chiến lược đưa ra thị trường sản phẩm độc đáo nhất trong ngành được khách hàng đánh giá cao về nhiều tiêu chuẩn khác nhau của sản phẩm và dịch vụ Chiến Lược Khác biệt hóa Chiến lược nhằm vào một phân khúc thị trường hẹp nào đó dựa vào lợi thế về chi phí (tập trung theo hướng dẫn giá) hoặc sự khác biệt hóa sản phẩm (tập trung theo hướng khác biệt hóa) Chiến Lược Tập Trung hoá Bugatti Veyron 1,100,000 Euro Pagani Zonda .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG