QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỂ TRƯỜNG TỒN TRONG MÔI TRƯỜNG BẤT ĐỊNH_Chương 4

Tham khảo tài liệu 'quản trị chiến lược để trường tồn trong môi trường bất định_chương 4', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG 4: TÁI CẤU TRÚC TỔ CHỨC VÀ THIẾT LẬP HỆ THỐNG TRỢ LỰC CHIẾN LƯỢC Giảng viên: . Hoàng Văn Hải “ Chỉ có khả năng lĩnh hội được những chiến lược mới thôi chưa đủ. Nhà quản trị cấp cao phải còn khả năng chuyển tầm nhìn chiến lược của mình thành các bước cụ thể để “hoàn thành công việc”. Nội dung Thay đổi cơ cấu tổ chức theo chiến lược 1 Thiết lập ngân sách và phân bổ nguồn lực chiến lược 2 Xây dựng các hệ thống trợ lực chiến lược và khuyến khích nhân viên 3 . Thay đổi cơ cấu tổ chức theo chiến lược 1 Xác định các hoạt động chiến lược cốt lõi 2 Phân định các bộ phận và quy chế vận hành 3 Sử dụng cơ cấu tổ chức không chính thức Hoạt động cốt lõi Hoạt động nào là cốt lõi trong một công ty? Sắp xếp tổ chức là thứ mà anh cần phải thực hiện trước khi anh làm cái gì đấy, để khi anh làm việc đấy, mọi thứ sẽ không bị xới tung lên. Vì sao phải sắp xếp lại tổ chức Các vấn đề mới về quản trị xuất hiện Chiến lược mới được hình thành Mối quan | CHƯƠNG 4: TÁI CẤU TRÚC TỔ CHỨC VÀ THIẾT LẬP HỆ THỐNG TRỢ LỰC CHIẾN LƯỢC Giảng viên: . Hoàng Văn Hải “ Chỉ có khả năng lĩnh hội được những chiến lược mới thôi chưa đủ. Nhà quản trị cấp cao phải còn khả năng chuyển tầm nhìn chiến lược của mình thành các bước cụ thể để “hoàn thành công việc”. Nội dung Thay đổi cơ cấu tổ chức theo chiến lược 1 Thiết lập ngân sách và phân bổ nguồn lực chiến lược 2 Xây dựng các hệ thống trợ lực chiến lược và khuyến khích nhân viên 3 . Thay đổi cơ cấu tổ chức theo chiến lược 1 Xác định các hoạt động chiến lược cốt lõi 2 Phân định các bộ phận và quy chế vận hành 3 Sử dụng cơ cấu tổ chức không chính thức Hoạt động cốt lõi Hoạt động nào là cốt lõi trong một công ty? Sắp xếp tổ chức là thứ mà anh cần phải thực hiện trước khi anh làm cái gì đấy, để khi anh làm việc đấy, mọi thứ sẽ không bị xới tung lên. Vì sao phải sắp xếp lại tổ chức Các vấn đề mới về quản trị xuất hiện Chiến lược mới được hình thành Mối quan hệ giữa chiến lược và cơ cấu tổ chức Thành tích của tổ chức bị sụt giảm Một cơ cấu tổ chức mới được thiết lập Thành tích của tổ chức được cải tiến Lựa chọn cơ cấu tổ chức Làm thế nào để có cơ cấu tổ chức hiệu quả? Lựa chọn cơ cấu tổ chức “ Cấu trúc gọn nhẹ, nhân viên tinh giản” “Tìm kiếm sự hoàn mỹ” Peters & Waterman Thông điệp chính: Sử dụng cơ cấu tổ chức không chính thức Đội dự án đặc biệt Nhà quản lý liên hệ Đội đặc nhiệm chức năng chéo Đội mạo hiểm Đội quá trình Đội làm việc tự chủ . Thiết lập ngân sách & phân bổ nguồn lực chiến lược Xây dựng ngân sách hàng năm Chiến lược Phân bổ nguồn lực chiến lược Phân bổ nguồn lực chiến lược Nguồn nhân lực Nguồn lực vật chất Nguồn lực tài chính Nguồn lực chiến lược 5 phút suy nghĩ Nguồn lực chiến lược của công ty là? Nhân lực chiến lược: Vật lực chiến lược: Tài lực chiến lược: Quy trình phân bổ nguồn lực chiến lược 1. Đánh giá nguồn lực 2. Điều chỉnh nguồn lực 3. Đảm bảo nguồn lực Đánh giá nguồn lực chiến lược .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.